Η Μπουρσινού Αγγελική είναι Ασκούμενη Δικηγόρος. Έχει συνεργαστεί με γραφεία μάχιμης δικηγορίας και έχει πραγματοποιήσει μέρος της άσκησης της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Κύριος  κλάδος επιστημονικής της  ενασχόλησης αποτελεί το Δημόσιο Δίκαιο. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις.