full screen background image

Εργασία

Published on Σεπτέμβριος 12th, 2016 | by eThemis

0

Προκήρυξη διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισµού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών»

Α π o φ α σ ί ζ o υ µ ε

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Προκηρύσσουµε διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών ενενήντα οκτώ (98) σπουδαστών. Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, δέκα τέσσερις ( 14 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική ∆ικαιοσύνη, εξήντα µία (61 ) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, είκοσι τρεις ( 23 ) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.
Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και στο Kατάστηµα της Σχολής, δηµοσιοποιούνται δε µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Διαβάστε ολόκληρη την ΠροκήρυξηΑφήστε μια απάντηση


Back to Top ↑