full screen background image

News Flash

19 Απριλίου 2017 - Call for Papers : 7o Διεθνές Συνέδριο e-Democracy 2017 με θέμα : “Ηλεκτρονική Δημοκρατία : ιδιωτικές, ασφαλείς και ευφυείς ηλεκτρονικές Κυβερνητικές Υπηρεσίες”   e-Democracy 2017: Πρόσκ ... +++ 19 Απριλίου 2017 - 22-27 Μαϊου 2017 : 39ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών από το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» – Δηλώσεις Συμμετοχής   Δευτέρα, 22.05.2017 & ... +++ 12 Απριλίου 2017 - 10-11 Μαΐου 2017, Aθήνα : Σεμινάριο – Πρόγραμμα με θέμα «ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL SPORTS MEDIATION TRAINING/ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ»   Το Eλληνικό Κέν ... +++ 10 Απριλίου 2017 - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και του Τμήματος Νομικής του Παν. Λευκωσίας σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ   Η Νομική Σχολή ... +++ 6 Απριλίου 2017 - Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017 : ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ της Nomos F.C Athens   Η Nomos F.C. Athens σας ... +++ 5 Απριλίου 2017 - Διεθνής Ακαδημία Διαιτησίας: Πρώτη εισήγηση Έλληνα Καθηγητή Η Διεθνής Ακαδημία ... +++ webdesign

Διαγωνισμός ΔΣΑ no image

Published on Μάιος 24th, 2008 | by Ρούντας Γιώργος

0

Προφορικές Εξετάσεις – Θέματα Πολιτικής Δικονομίας

Πολιτική Δικονομία

Περίοδος Μαϊου-Νοεμβρίου 2005

 1.      Ποιες είναι οι αποκλειστικές δωσιδικίες;
 2.      Ποιες είναι οι συντρέχουσες δωσιδικίες;
 3.      Ποιες υποθέσεις υπάγονται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων;
 4.      Εχουν οι διάδικοι καθήκον αληθείας;
 5.      Ποιος έχει το βάρος της απόδειξης;
 6.      Ποιος έχει το βάρος σε μια αγωγή για απόκτήματα;
 7.      Πότε είναι υποχρεωτική η κήρυξη μιάς απόφασης προσωρινά εκτελεστής; Πότε είναι δυνητική; Πότε απαγορεύεται;
 8.      Ποια είναι τα είδη διανομής;
 9.      Η ένσταση παραγραφής είναι γνήσια ή καταχρηστική;
 10.      Σε ποιο δικαστήριο εισάγονται οι διαφορές μεταξύ κληρονόμων;
 11.      Είναι απαραίτητη η εγγραφή της αγωγής περί νομής στο υποθηκοφυλακείο;
 12.      Πως εκτελούνται οι αποφάσεις στα ασφαλιστικά μέτρα;
 13.      Πως αίρεται η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων;
 14.      Στην διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων τι είδους απόδειξη ισχύει;
 15.      Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, υπάρχει υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής;
 16.      Η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων συμπεριλαμβάνεται στους εκτελεστούς τίτλους;
 17.      Το δικαστήριο επιβαλλει πάντοτε το ασφαλιστικό μέτρο που ζητείται ή μπορέι να διατάξει άλλο;
 18.      Σε τοπική ή υλική αναρμοδιότητα τι κάνει;
 19.      Τι είναι η τοπική αρμοδιότητα;
 20.       Τι είναι η υλική αρμοδιότητα;
 21.      Γίνεται εισαγωγή υπόθεσης σε αναρμόδιο Δικαστήριο, π.χ. Πολιτικό αντί για Διοικητικό. Τι κάνει το Δικαστήριο
 22.      Ποιες είναι οι συνήθεις αρμοδιότητες Ειρηνοδικείου, Μονομελούς Πρωτοδικείου, Πολυμελούς Πρωτοδικείου;
 23.      Ποια είναι η καθ’ύλην αρμοδιότητα των δικαστηρίων για τις μισθωτικές διαφορές;
 24.      Ποια η καθ ύλην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων;
 25.      Αναφέρετε περιπτώσεις εξαιρετικής αρμοδιότητας.
 26.      Τι σημαίνει παρέκταση αρμοδιότητας;
 27.      Αναρμόδιο παραπέμπει σε αρμόδιο. Το δεύτερο Δικαστήριο έχει ευχέρεια να παραπέμψει σε άλλο;
 28.      Πότε χάνει την ευχέρεια?
 29.      Μετά την άσκηση αγωγής μεταβάλλεται τοπική ή υλική αρμοδιότητα. Επηρεάζει την ήδη κατατεθειμένη αγωγή;
 30.      Σε αγωγή τριών εναγόντων με αντικείμενο 60.000 € πως προσδιορίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα;
 31.      Σε περίπτωση έλλειψης καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητας τι αποφασίζει το δικαστήριο αν, εν τω μεταξύ, συντρέχει παραγραφή;
 32.      Αν Μονομελές η Πολυμελές Πρωτοδικείο δικάσει υπόθεση που υπάγεται στην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου η απόφαση του προσβάλλεται με ένδικα μέσα;
 33.       Εγώ κάνω μια άκυρη διαδικαστική πράξη. Μπορώ να προτείνω ο ίδιος την ακυρότητα;
 34.      Τι γνωρίζετε για την απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς;
 35.      Ποια τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει μια αγωγή?
 36.      Ποιο το αίτημα μιας αγωγής;
 37.      Ποιες είναι οι μορφές δικαστικής προστασίας που μπορεί κάποιος να ζητήσει;
 38.      Ποιος έχει δικαίωμα να αναζητήσει δικαστική προστασία?
 39.      Στην διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον έχει κοινοποιηθεί επιταγή με τελεσίδικη απόφαση, με ποιο ένδικο βοήθημα μπορώ να στραφώ κατά της εκτέλεσης;Πότε;
 40.      Τι είναι το άμεσο έννομο συμφέρον;
 41.      Ποια είναι η έννοια της ένστασης διζήσεως;
 42.      Που ασκείται η ανταγωγή; Εάν η αγωγή απαράδεκτη, συζητείται η ανταγωγή και με ποια προυπόθεση;
 43.      Τι είναι οι επιδόσεις αγνώστου διανομής και ποια η διαδικασία;
 44.      Σε ποια περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ανίκανος ένας μάρτυρας εάν είναι τυφλός ;
 45.      Που ενάγεται ένας δικηγόρος;
 46.      Τι είναι η δικαστική μεσεγγύηση;
 47.      Πως παραδίδεται το αντικείμενο της δικαστικής μεσεγγύησης;
 48.      Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι;
 49.      Ποια είναι τα είδη παρεμβασης;
 50.      Τι είναι η υλική και τι η νομική δέσμευση αντικειμένου;
 51.      Υπάρχει εκκρεμοδικία όταν έχουμε ασκήσει αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξεως του χρόνου μίσθωσης και αγωγή για καταγγελία της μίσθωσης;
 52.      Ποιος επιβάλλει αναγκαστική κατάσχεση;
 53.      Tι κάνει μόλις επιβάλλει την αναγκαστική κατάσχεση;
 54.      Που την επιδίδει;
 55.      Ποιος συντάσσει περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης;
 56.      Τι είναι η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης;
 57.       Μεταγράφεται η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης;
 58.      Τι μπορεί να κάνει ο υπερθεματιστής με τον τίτλο αυτό;
 59.      Συνέπειες επιβολής αναγκαστικής κατάσχεσης.
 60.      Αν μεταβιβαστεί ακίνητο μετά την αναγκαστική κατάσχεση έναντι ποιων προβάλλεται η ακυρότητα;
 61.      Τι σημαίνει ανακοίνωση της δίκης; Πως γίνεται και ποιες είναι οι συνέπειες της γι’ αυτόν προς τον οποίον γίνεται;
 62.      Επιτρέπεται έγερση αγωγής υπό αίρεση;
 63.      Τι είναι η ερμηνεία και τι η διόρθωση δικαστικών αποφάσεων;
 64.      Τι είναι σταδιακή προσβολή εκτελεστικών πράξεων;
 65.       Ποιος συντάσσει πίνακα κατάταξης και που επιδίδει;
 66.      Ποια είναι η προθεσμία ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης; Τι γίνεται αν περάσει άπρακτη;
 67.      Αν απορριφθεί ανακοπή κατά του πίνακα λόγω αοριστίας μπορεί να γίνει νέα ανακοπή;
 68.      Διαγράφονται τα βάρη μετά τον πλειστηριασμό;
 69.      Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο να κηρύξει ανατροπή κατάσχεσης;
 70.      Ποια μέρα της εβδομάδας γίνεται ο πλειστηριασμός;
 71.      Πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν προθεσμίες;
 72.       Από ποιόν γίνονται οι επιδόσεις; Ποιο όργανο;
 73.       Σε ποιον τόπο γίνονται;
 74.      Πότε δεν επιτρέπεται επίδοση;
 75.      Κοινοποίηση στο εξωτερικό.
 76.      Πώς γίνεται η επίδοση σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής;
 77.      Πότε θεωρείται ότι έγινε η επίδοση σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής; Μετράμε ημερομηνία από την επίδοση στον εισαγγελέα ή από την δημοσίευση;
 78.      Πως γίνεται η επίδειξη εγγράφου;
 79.      Τι εννοούμε με τον όρο ικανότητα προς το δικολογείν;
 80.      Πότε είναι υποχρεωτική η παράσταση στο δικαστήριο με δικηγόρο;
 81.      Μπορεί να ασκηθεί αγωγή αποκτημάτων από τον αδελφό της συζύγου;
 82.      Το συναινετικό διαζύγιο σε ποια διαδικασία υπάγεται;
 83.      Απαιτείται γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα για παραίτηση από δικόγραφο;
 84.      Ποιες είναι οι συνέπειες ασκήσεως της αγωγής;
 85.      Μπορούμε με το ίδιο δικόγραφο να ασκήσουμε αγωγή διαζυγίου και διατροφής; Ποιο είναι το καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο;
 86.      Πότε το δικαστήριο διατάσσει αυτούσια διανομή;
 87.      Πότε ασκούμε αναγνωριστική αγωγή;
 88.       Ποια η έννοια της διαπλαστικής; Πότε ασκούμε διαπλαστική αγωγή;
 89.      Ποιος ασκεί πλαγιαστική αγωγή; Τι αντικείμενο πρέπει να έχει;
 90.      Τι είναι αντίκλητος;
 91.      Πώς διορίζεται ο δικαστικός πληρεξούσιος;
 92.      Τι είναι η δικαστική πληρεξουσιότητα; Πως ελέγχεται η ύπαρξη της; Αυτεπάγγελτα ή κατ’ ένσταση;
 93.      Ποια είναι τα αποτελέσματα της άσκησης έφεσης;
 94.      Ποιες είναι οι συνέπειες της εκπρόθεσμης άσκησης έφεσης;
 95.      Πως ασκείται η αντέφεση; Ποια η προθεσμία άσκησής;
 96.      Ποιο είναι το τελευταίο έγγραφο που μπορούμε να κοινοποιήσουμε στον αντίδικο; Πώς ασκείται η αγωγή;
 97.       Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης;
 98.      Συνέπειες κοινοποίησης και επίδοσης;
 99.      Συνέπειες εκκρεμοδικίας; Πώς επέρχεται η εκκρεμοδικία; Αν παρά ταύτα ασκηθεί νέα αγωγή με το ίδιο αίτημα/διαδίκους τι θα κάνει το δικαστήριο;
 100.       Ανταγωγή. Τρόπος άσκησης (χωριστό δικόγραφο ή προτάσεις)
 101.       Λόγοι βίαιης διακοπής της δίκης.
 102.      Τρόποι κατάργησης/περάτωσης της δίκης. Πώς γίνεται η κατάργηση με παραίτηση από το δικόγραφο;
 103.      Εκδίδεται απόφαση και μετά την δημοσίευση ο δικαστής αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει λάθος στην εφαρμογή του νόμου. Μπορεί ο δικαστής μόνος του να διορθώσει το νομικό σφάλμα; Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να διορθώσει σφάλμα το δικαστήριο;
 104.      Ποιες οι συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης της αγωγής;
 105.      Ποια τα αποτελέσματα επίδοσης της αγωγής;
 106.      Πως επέρχεται διακοπή της παραγραφής μιας αξίωσης;
 107.      Ποιες είναι οι συνέπειες της εκκρεμοδικίας;
 108.      Τι πρέπει να συντρέχει για να επέλθει εκκρεμοδικία και να μην μπορεί να ασκηθεί αγωγή;
 109.      Αν παρά την εκκρεμοδικία ασκηθεί αγωγή, τι κάνει το Δικαστήριο;
 110.      Επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη;
 111.      Στο Εφετείο επιτρέπεται η προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων;
 112.      Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται κατά την εξέταση του παραδεκτου και του βάσιμου της έφεσης;
 113.      Μπορει η αποφαση του Εφετείου να είναι επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα από αυτή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;
 114.      Στην αρμοδιότητα ποιου δικαστηρίου υπάγεται το συναινετικό διαζύγιο;
 115.      Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παραδεκτής σώρευσης αγωγών;
 116.      Τι είναι ανταγωγή
 117.       Πως ασκείται;
 118.      Τι είναι οι προτάσεις;
 119.      Πότε ζητείται διαταγή απόδοσης μισθίου; Αποτελεί εκτελεστό τίτλο;Πότε;
 120.      Κατάργηση δίκης.
 121.      Πως γίνεται η κατάργηση της δίκης όσον αφορά στην παραίτηση από αγωγή;
 122.      Τι σημαίνει «επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση;»
 123.      Ποια είναι η δωσιδικία κληρονομιάς; Αν την κληρονομιά συνιστά ένα ακίνητο;
 124.      Μπορεί η αγωγή περί κλήρου να είναι μόνο αναγνωριστική;
 125.      Ο απλός ομόδικος δεσμεύεται από την ομολογία του ομοδίκου του;
 126.      Πως ενάγεται η αφανής εταιρία;
 127.      Μπορεί μια κοινοπραξία να είναι διάδικος αν δεν έχει νομική προσωπικότητα;
 128.      Ποια η συνήθης αρμοδιότητα;
 129.      Το Μονομελές τι ποσά δικάζει;
 130.      Το Πολυμελές τι ποσά δικάζει;
 131.      Είναι υποχρεωτικο για το Μονομελές Πρωτοδικείο να παρεπέμψει την εισαχθείσα σε αυτό αγωγή για 100.000€ η μπορεί και να την δικάσει; Το Πολυμελές Πρωτοδικείο μπορεί να δικάσει αγωγή για την οποία είναι καθ ύλην αρμόδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο;
 132.      Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για αγωγή αυτοκινητικής διαφοράς με την οποία ζητείται αποζημίωση 200.000 €;
 133.      Σε ποιο δικαστήριο θα εισάγουμε αγωγή δύο εναγόντων που ο καθένας ζητάει 10.000 ευρώ;
 134.      Ποιο είναι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση της αγωγής διανομής αν πρόκειται για ένα μόνο ακίνητο;
 135.      Σε περίπτωση άσκησης αγωγής από Ελληνα εργαζόμενο σε Αμερικάνικη βάση στην Ελλάδα για αποζημίωση λόγω απόλυσης, αρμοδιότητας του Μον. Πρωτοδικείου, υπάρχει ετεροδικία;
 136.      Ποιες αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με έφεση;
 137.      Απόφαση Ειρηνοδικείου: που γίνεται έφεση;
 138.      Ποιος έχει δικαίωμα έφεσης;
 139.      Ο Εισαγγελέας έχει δικαίωμα έφεσης;
 140.       Ποια η προθεσμία της έφεσης;
 141.      Ποια η προθεσμία έφεσης στις μισθωτικές;
 142.      Από πότε ξεκινάει προθεσμία;
 143.       Αν δεν επιδοθεί;
 144.      Ποια η προθεσμία εφέσεως στα ασφαλιστικά μέτρα νομής;
 145.      Πότε δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα;
 146.      Πότε ασκείται προφορικά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων;
 147.      Η απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων επηρεάζει την κύρια υπόθεση;
 148.      Αν απορριφθεί ως αβάσιμη η κύρια αγωγή τι δικαίωμα έχει εκείνος κατά του οποίου διατάχθηκαν ασφαλιστικά μέτρα;
 149.      Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει διαφορά με αντικείμενο μη αποτιμητό σε χρήμα;
 150.      Σε περίπτωση άσκησης αγωγής για οφειλόμενα μισθώματα, αν ο μισθωτής έχει προξενήσει ζημιές στο μίσθιο, είναι δυνατή η σώρευση σχετικού αιτήματος στο ίδιο δικόγραφο;
 151.      Ποιος έχει δικαίωμα να ζητήσει δικαστική προστασία;
 152.      Είναι δυνατή η προληπτική δικαστική προστασία προ της γέννησης του δικαιώματος;
 153.      Τι είναι η αναγκαία ομοδικία;
 154.      Ποιες αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν;
 155.      Ποια η προθεσμία αναψηλάφησης;
 156.      Ποιες αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν με αναίρεση;
 157.      Του Ειρηνοδικείου μπορούν με αναίρεση;Προθεσμία αναίρεση
 158.      Πως δίνεται η πληρεξουσιότητα;
 159.      Πως παύει η πληρεξουσιότητα;
 160.      Σε περίπτωση αγωγής λόγω δυστροπίας, αν ο μισθωτής πληρώσει τα οφειλόμενα κατά την συζήτηση, με αποτέλεσμα την κατάργηση της δίκης, η μίσθωση συνεχίζεται;
 161.      Τι ρυθμίζει το άρθρο 214Α ΚΠολ.Δ; Υπάγονται οι αγωγές διαζυγίου σε αυτό;
 162.      Τι σημαίνει το καθήκον αληθείας; Τι ποινές επιβάλλει το 205 ΚΠολ.Δ;
 163.      Μπορεί Δικαστήριο να διατάξει συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών;Πότε;
 164.      Σε ποιο δικαστήριο κατατίθενται τα ένδικα μέσα; Πώς γίνεται ο προσδιορισμός;
 165.      Ποιος είναι αρμόδιος για την επίδοση;
 166.       Πως γίνεται η επίδοση;
 167.       Αν δικαστικός επιμελητής βρει διάδικο στο δρόμο μπορεί να επιδώσει;
 168.      Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τι κάνει δικαστικός επιμελητής;
 169.      Πότε γίνονται επιδόσεις;
 170.       Το βράδυ μπορεί να γίνει; Σε δικαστήριο; Σε εκκλησία; Υπάρχει υποχρέωση του προς ον η επίδοση να παραλάβει;
 171.      Πότε γίνεται η θυροκόλληση και ποια διαδικασία ακολουθείται μετά;
 172.      Ποιο είναι αρμόδιο για την υιοθεσία δικαστήριο; Ποια η σχετική διαδικασία;
 173.      Ποια είναι η καθ’ύλην αρμοδιότητα για τις μικροδιαφορές;
 174.      Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο; Ποιες πρέπει να είναι αμετακλητες για να εκτελεστούν;
 175.      Το δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση;
 176.      Πότε έχουμε αναγκαστική ομοδικία;
 177.      Τι είναι ευεργέτημα πενίας;
 178.      Ποιος έχει την ικανότητα να είναι διάδικος; Το κυοφορούμενο μπορεί να είναι διάδικος;
 179.      Πως ασκείται η αγωγή;
 180.      Συνέπειες άσκησης αγωγής;
 181.      Πότε κατατίθενται οι προτάσεις;
 182.       Πως ασκείται ανταγωγή;
 183.      Ποια είναι η έννοια της ικανότητας να είναι κάποιος διάδικος ; Σε τι διαφέρει από την ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο;
 184.      Ο διάδικος μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας;
 185.      Σε υπόθεση με στοιχεία αλλοδαπότητας τι αποφασίζει το δικαστήριο αν δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία; Τι αποφασίζει αν δεν προτείνουν την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας οι διαδικοι;
 186.      Σε υπόθεση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά την οποία ενάγεται αλλοδαπό Δημόσιο, πότε υπαρχει ετεροδικία και πότε δεν υπάρχει;
 187.      Τι είναι οι ένορκες βεβαιώσεις; Ποια η προθεσμία για να είναι έγκυρες;
 188.      Πως δίνεται η δικαστική πληρεξουσιότητα στην εκούσια δικαιοδοσία;
 189.      Σε ποιες περιπτώσεις η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική;
 190.      Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων;
 191.      Πως γίνεται κατάργηση και περάτωση δίκης;
 192.      Πότε γίνονται ένορκες βεβαιώσεις;
 193.      Πως γίνονται;
 194.      Πόσες μπορεί ο κάθε διάδικος;
 195.      Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα;
 196.      Η εξέταση των διαδίκων είναι αποδεικτικό μέσο; Με το νέο νόμο τι άλλαξε στην εξέταση των διαδίκων;
 197.      Ποιες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο;
 198.      Πότε ασκείται αναψηλάφηση;
 199.      Τι είναι ο εξώδικος συμβιβασμός;
 200.      Ποιες οι συνέπειες της παράβασης της προσωρινής διαταγής;
 201.      Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα;
 202.      Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη;
 203.      Μπορεί να τη ζητήσει διάδικος;
 204.      Όταν Δικαστήριο ορίσει πραγματογνώμονα τι δικαίωμα έχει κάθε διάδικος;
 205.      Ποιοι είναι οι τρόποι κατάργησης της δίκης χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης;
 206.      Ποια η προθεσμία αντίκρουσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο;
 207.      Πότε το δικαστήριο, σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, δικάζει χωρίς κλήτευση αντιδίκου;
 208.      Για τον υπολογισμό του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς υπολογίζονται και οι τόκοι προκειμένου να καθοριστεί το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο; Οι καρποί;
 209.      Τι δικαίωμα έχει ο εναγόμενος υπαίτιος οδηγός σε αγωγή αυτοκινητικών διαφορών που ασκείται μόνο κατ’αυτού;
 210.      Είναι έγκυρη η συμφωνία παρέκτασης της αρμόδιότητας του κατώτερου δικαστηρίου;
 211.      Πως γίνεται η γνωστοποίηση μαρτύρων;
 212.      Πριν εξεταστεί ο μάρτυρας τι ρωτάει δικαστής;
 213.      Ποια είναι τα είδη όρκου του μάρτυρα;
 214.      Πως διακρίνονται τα αποδεικτικά μέσα;
 215.      Ποια είναι η προθεσμία αντίκρουσης των προτάσεων; Ποια η προθεσμία για την αξιολόγηση των αποδείξεων;
 216.       Πότε τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη;
 217.      Πότε αποδεικτικό έγγραφο αποκτά βεβαία χρονολογία;
 218.      Τι είναι ασφαλιστικά μέτρα;
 219.      Αν ένα δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει ασφαλιστικά μέτρα, δικάζει παρόλα αυτά ή παραπέμπει στο αρμόδιο δικαστήριο;
 220.      Ποιο είναι αρμόδιο να δικάσει ασφαλιστικά μέτρα δικαστήριο;
 221.      Η έρευνα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας στα ασφαλιστικά μέτρα γίνεται αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση;
 222.      Ποια η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων; Εγγράφων; Ποιες οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης καταθεσης τους ; Αν δεν κατατεθούν προτάσεις, εξακολουθεί να υφίσταται το δικαίωμα αναβολής;Αν ναι, πότε;
 223.      Ποιες είναι οι δικονομικές ακυρότητες; Πότε δηλαδή είναι άκυρη μια διαδικαστική πράξη;
 224.      Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως τη δικονομική ακυρότητα μιάς πράξης;
 225.       Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για τη δημοσίευση δημόσιας και μυστικής διαθήκης;
 226.      Ποιο είναι το Δικαστήριο κληρονομίας;
 227.      Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για έκδοση κληρονομητηρίου;
 228.      Ποιος εκδίδει κληρονομητήριο;
 229.      Ποια η προθεσμία εφέσεως κατά κληρονομητηρίου;
 230.      Σε ποιο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο ενάγεται το νομικό πρόσωπο;
 231.      Ποιο είναι το καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο στην περίπτωση που ασκούμε αγωγή για προσβολή προσωπικότητας και ζητάμε μόνο την άρση προσβολής;
 232.      Ποιο είναι το αποκλειστικά αρμόδιο δικαστήριο για να αποφασίσει για την επιμέλεια των τεκνων;
 233.      Ποιες ενστάσεις πρέπει να προταθούν μέχρι την πρώτη συζήτηση επί ποινή απαραδέκτου;
 234.      Ποιες είναι οι καταχρηστικές ενστάσεις;
 235.      Μέχρι πότε προτείνεται παραδεκτά η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος;
 236.      Πότε μπορεί να δοθεί πληρεξουσιότητα κάτω από το δικόγραφο;
 237.      Μπορούν τα ένδικα μέσα να ασκηθούν και πριν από την επίδοση της απόφασης;
 238.      Είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκου μέσου πριν από την έκδοση της απόφασης; Σε ποια περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά να έχει εκδοθεί πρώτα η απόφαση;
 239.      Τι είδους αγωγή είναι η αγωγή διάρρηξης ; Ποιο το αίτημα της;
 240.      Ποια είναι η έννοια του έννομου συμφέροντος;
 241.      Πότε ζητούνται ασφαλιστικά μέτρα;
 242.      Επιτρέπεται έφεση στα ασφαλιστικά;
 243.      Υπάρχει εξαίρεση;
 244.      Πως εκτελείται απόφαση ασφαλιστικών μέτρων;
 245.      Βγαίνει απόγραφο στα ασφαλιστικά;
 246.      Ποιο Δικαστήριο δικάζει ασφαλιστικά μέτρα νομής και κατοχής;
 247.      Ελληνας συνάπτει σύμβαση δανείου με Γερμανό στο Αμβούργο. Ο Γερμανός καθίσταται υπερήμερος οφειλέτης. Εχει αρμοδιότητα ελληνικό δικαστήριο να δικάσει σχετική αγωγή που ασκεί ο Έλληνας;Πως θα ενεργήσει το δικαστήριο αν δεν προτείνει ο Γερμανός ένσταση αναρμοδιότητας;
 248.       Πως γίνεται αναγκαστική εκτέλεση;
 249.      Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι;
 250.       Πότε είναι το Δικαστήριο υποχρεωμένο να κηρύξει απόφαση προσωρινά εκτελεστή;
 251.       Τι είναι απόγραφο;
 252.      Αν χαθεί απόγραφο τι γίνεται;
 253.      Τι κάνουμε το απόγραφο;
 254.      Μπορεί να γίνει εκτέλεση νύχτα;
 255.      Υπάρχει εξαίρεση;
 256.      Ποια μέρα γίνονται οι πλειστηριασμοί;
 257.      Πότε επιτρέπεται προσωπική κράτηση;
 258.       Κατά ποίων δε διατάσσεται προσωπική κράτηση;
 259.      Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου;
 260.      Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου;
 261.      Τι δικαίωμα έχουν οι διάδικου μιάς αστικής υπόθεσης όταν η ίδια υπόθεση εκκρεμεί και σε ποινικό δικαστήριο;
 262.      Ποιες συνέπειες της αγωγής επέρχονται με την κατάθεση και ποιες με την επίδοση της;
 263.      Ποιες οι περιπτώσεις βίαιης διακοπής της δίκης; Πότε επαναλαμβάνεται η βιαίως διακοπείσα δίκη; Ποιος την επαναφέρει;
 264.      Ποιο είναι το αρμόδιο καθ’ύλη δικαστήριο για άρση προσβολής από την παρεμπόδιση χρήσης δημοσίας οδού;
 265.      Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για έκδοση διαταγής πληρωμής;
 266.      Ποιο το ένδικο μέσο κατά διαταγής πληρωμής
 267.       Ποια η προθεσμία άσκησής του;
 268.       Ποια η καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των μισθωτικών διαφορών;
 269.       Τι γίνεται αν καταβληθούν μισθώματα πριν τη συζήτηση;
 270.      Πότε διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα;
 271.      Ασφαλιστικά μέτρα συζητιούνται χωρίς κλήτευση;
 272.      Ποιες είναι οι γαμικές διαφορές;
 273.      Ποιο είναι το καθ’ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο για έκδοση διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης;
 274.      Είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων;
 275.      Ποια η αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς;
 276.      Ποια η αρμοδιότητα του Πολυμελούς;
 277.      Πότε αρχίζει και πότε λήγει μία προθεσμία;
 278.      Αν δεν επιδοθεί μία πρωτόδικη απόφαση, ποια η προθεσμία της έφεσης;
 279.      Η προθεσμία σε μήνες πώς ορίζεται;
 280.      Αν κάποιος διάδικος πεθάνει, εκκρεμούσης διαδικασίας, τι γίνεται με τις προθεσμίες; Διακόπτονται ή όχι;
 281.      Πώς κάμπτεται μία προθεσμία; (περιπτώσεις ανώτερης βίας, δόλιας συμπεριφοράς του αντιδίκου)
 282.       Τι είναι ανώτερη βία;
 283.      Είναι έγκυρη η ρήτρα σύμβασης για υπαγωγή οποιασδήποτε διαφοράς στο κατά τόπο δικαστήριο που ορίζουμε;
 284.      Με πόσες πράξεις ασκείται η αγωγή;
 285.      Με ποια πράξη επέρχονται οι έννομες συνέπειες της αγωγής;
 286.      Μπορεί να αποδειχθεί ως μη γνήσιο το περιεχόμενο ενός ιδιωτικού εγγράφου και πώς;
 287.      Πώς εννοούμε το δόλο;
 288.      Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση: Τι είναι; Μέχρι πότε μπορούμε να τη ζητήσουμε;
 289.      Αν χάσουμε την προθεσμία τι γίνεται;
 290.      Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο από το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση;
 291.      Μπορεί να μετατραπεί το καταψηφιστικό αίτημα μιας αγωγής σε αναγνωριστικό και μέχρι πότε;
 292.      Αν περιορίσω ένα μέρος των κονδυλίων της αγωγής πρέπει να συγκεκριμενοποιήσω;
 293.      Ποια η έννοια των ασφαλιστικών μέτρων; Σε πόσο χρόνο από τα ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να κατατεθεί η αγωγή; Το δικαίωμα που αιτείται κανείς να εξασφαλίσει με την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να εξαρτάται από όρο ή προθεσμία;
 294.      Ποιο το καθ’ύλην και ποιο το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
 295.       Πώς ασκείται η παρέμβαση στα ασφαλιστικά μέτρα; Υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία κλήτευσης;
 296.      Περιεχόμενο αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων;
 297.      Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται πλήρης απόδειξη ή αρκεί και πιθανολόγηση;
 298.      Τι σημαίνει προαπόδειξη των ισχυρισμών;
 299.      Ποιο το περιεχόμενο απόφασης που δέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων;

300.     Μπορεί η απόφαση επί της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων να ικανοποιεί το επίδικο ουσιαστικό δικαίωμα στο 100%;

301.     Ποια η ελάχιστη προθεσμία που μπορεί να θέσει το δικαστήριο για άσκηση αγωγής;
302.     Παράγει δεδικασμένο η απόφαση επί της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων και αν ναι ποια η ισχύς της;
303.     Την ανάκληση απόφασης επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ποιος μπορεί να τη ζητήσει και από ποιο δικαστήριο;
304.     Ποιοι οι βαθμοί δικαιοδοσίας;
305.     Ποια τα πρωτοβάθμια Δικαστήρια;
306.      Σε ποιο Δικαστήριο πάνε οι μισθωτικές διαφορές;
307.      Πως παρίστανται τα νομικά πρόσωπα στις πολιτικές δίκες;
308.      Είδη ομοδικίας.
309.     Παράδειγμα απλής;
310.     Πως ασκείται προσεπίκληση;
311.     Που επιτρέπεται παράσταση χωρίς δικηγόρο;
312.     Πως δίνεται πληρεξουσιότητα;
313.     Πως παύει;
314.     Μπορεί να γίνει δίκη κεκλεισμένων των θυρών;
315.     Είναι δυνατή η ανακοπή ερημοδικίας στις μισθωτικές διαφορές ;
316.     Ποια είναι τα στοιχεία του δικογράφου;
317.     Υπάρχει περίπτωση που η υπογραφή πληρεξουσίου δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική;
318.     Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση;
319.     Αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής ή λόγω συνθηκών δεν μπορεί να πάει, τι γίνεται;
320.     Μπορεί δικαστικός επιμελητής να επιδώσει αν βρει διάδικο στο δρόμο;
321.     Πότε γίνονται επιδόσεις;
322.     Πως ασκείται αγωγή;
323.     Ποιες μεταγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο;
324.     Ποιες είναι οι συνέπειες κατάθεσης της αγωγής;
325.     Τι είναι το πινάκιο;
326.     Που δεν υπάρχει πινάκιο;
327.     Πότε κατατίθενται οι προτάσεις;
328.     Ποια η αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου;
329.     Ποια η αρμοδιότητα του Μονομελούς;
330.     Ποια η αρμοδιότητα του Πολυμελούς;
331.     Ποια η προθεσμία άσκησης έφεσης;
332.     Ποια η προθεσμία άσκησης έφεσης σε μισθωτικές διαφορές;
333.     Ποια η προθεσμία εφέσεως σε ασφαλιστικά μέτρα νομής;
334.     Ποια η προθεσμία της αναίρεσης;
335.     Πόσοι είναι οι λόγοι της αναίρεσης;
336.     Ποια είναι η προθεσμία αν δεν επιδοθεί απόφαση;
337.     Πότε επιτρέπεται η μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων; Αν αυτή ζητείται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, απαιτείται μεταβολή όρων;
338.     Ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα;
339.     Τι είναι τα τεκμήρια;
340.     Πότε το Δικαστήριο διατάσσει πραγματογνωμοσύνη;
341.     Πως περατώνεται η δίκη;
342.     Ποια είναι τα ένδικα μέσα;
343.     Ποιες αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση;
344.     Στα ασφαλιστικά μέτρα επιτρέπεται έφεση;
345.     Ποιες είναι οι γαμικές διαφορές;
346.     Στο Ειρηνοδικείο υποχρεούνται οι διαδικοι σε υποβολή προτάσεων;
347.     Στο Μονομελές Πρωτοδικείο πότε δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων;
348.     Ποια είναι τα ασφαλιστικά μέτρα;
349.     Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για δημοσίευση δημόσιας ή μυστικής διαθήκης;
350.     Ποιο δικαστήριο εκδίδει κληρονομητήριο;
351.     Πως γίνεται η εκτέλεση;
352.     Ποιοι είναι οι εκτελεστοί τίτλοι;
353.     Πότε το Δικαστήριο διατάζει προσωρινή εκτέλεση της δικαστικής απόφασης;
354.     Τι είναι το απόγραφο;
355.     Αν χαθεί το απόγραφο μπορεί να εκδοθεί άλλο;
356.     Ποια η διαδικασία μετά την έκδοση του απογράφου;
357.     Πότε ο σύζυγος είναι εκ του νόμου πληρεξούσιος του άλλου συζύγου;
358.     Πότε γίνονται οι πλειστηριασμοί;
359.     Πότε επιτρέπεται προσωπική κράτηση;
360.     Ποιες προϋποθέσεις απαιτεί ο νόμος για να εκδοθούν ασφαλιστικά μέτρα;
361.     Ποιο το αρμόδιο Δικαστήριο για τα ασφαλιστικά μέτρα;
362.     Τι είναι το πινάκιο;
363.     Αρχή και τέλος προθεσμιών.
364.     Η προθεσμία που αρχίζει με επίδοση δικογράφου/ εγγράφου τρέχει και για εκείνον που παρήγγειλε την επίδοση του;
365.      Συνέπειες θανάτου διαδίκου.
366.     Τι συνέπειες έχω αν χάσω την προθεσμία; Ποιες οι εξαιρέσεις;
367.     Τι είναι η ανωτέρα βία ή ο δόλος του αντιδίκου στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων;
368.      Ασφαλιστικά μέτρα, ορισμός, είδη.
369.     Τι σημαίνει ότι η γενική δωσιδικία του εναγομένου είναι η κατοικία του;
370.     Κάτοικος Κορίνθου καταρτίζει σύμβαση με Έμπορο Αθηνών με τηλεφωνική παραγγελία. Ποια η δωσιδικία σε περίπτωση άσκησης αγωγής από τον έμπορο; Ποιος είναι ο τόπος σύναψης της σύμβασης;
371.     Τι σημαίνει ότι το δικαστήριο στερείται αρμοδιότητας; Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση;
372.     Παρέκταση αρμοδιότητας. Χωρεί παρέκταση αρμοδιότητας σε περιουσιακές διαφορές; Σε μελλοντικές; Απαιτείται γραπτή ή προφορική συμφωνία;
373.     Ποιες οι προυποθέσεις της απλής ομοδικίας;
374.     Τι είναι η παρέμβαση και τι η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση;
375.     Τι είναι η προσεπίκληση και πώς ασκείται;
376.     Η απόφαση που παραπέμπει είναι δεσμευτική για το δικαστήριο παραπομπής;
377.     Πώς παρεμβαίνουν τρίτοι στην δίκη; Πώς ασκούνται οι παρεμβάσεις; Διαφορά κύριας-πρόσθετης.
378.     Τι είναι η ανακοίνωση δίκης;
379.     Αν μετά την άσκηση της αγωγής μεταβληθεί η τοπική αρμοδιότητα επηρεάζεται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου;
380.     Πώς ασκείται η αγωγή;
381.     Τι είναι δικονομικός εγγυητής;
382.     Τι είδους αγωγή είναι η διεκδιτική αγωγή; Εκτός από κατάθεση και την κοινοποίηση τι άλλο πρέπει να γίνει για να είναι παραδεκτή;
383.     Τι είναι αναγνωριστική αγωγή;
384.     Είναι δυνατή η μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής με προτάσεις μόνο σε αναγνωριστικό;
385.     Θετικές-αρνητικές προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Αν η επίδοση της πρέπει να γίνει στο εξωτερικό;
Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο;
386.     Ποια η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής;
387.      ΑΝ εκδώσω διαταγή πληρωμής και τελεσιδικήσει, αλλά πεθάνει ο οφειλέτης τι κάνω;
388.      Πότε τελεσιδικεί η διαταγή πληρωμής; Επιδόσεις.
389.     Αν επιδώσω δεύτερη φορά ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης μετά την 2η επίδοση;
390.     Το δικαστήριο μπορεί να τάξει και τίποτα άλλο αν δεχτεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης;
391.     Προθεσμία κοινοποίησης διαταγής πληρωμής;
392.     Ποια είναι η δωσιδικία των γαμικών διαφορών; Ισχύει σε υποθέσεις διατροφής ;
393.     Εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο η ύπαρξη διαδικαστικών προυποθέσεων ή όχι;
394.     Ποια θεμελιώδης δικονομική αρχή παραβιάζεται όταν με τις προτάσεις ζητάω περισσότερα ή μεγαλύτερα κονδύλια από την αγωγή;
395.     Ποια είναι τα είδη των προθεσμιών;
396.     Ποιο είναι κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διαζυγίου;
397.     Πότε πρέπει να προταθεί ο ισχυρισμός ότι η αγωγή ασκείται καταχρηστικά; Τι ένσταση αποτελεί;
398.     Τι είναι δικαστική ομολογία;
399.     Πως προσβάλλεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο;
400.     Πότε έχουμε αντικειμενική σώρευση αγωγών;
401.     Λαμβάνεται υπόψη η ομολογία στις γαμικές διαφορές ;
402.     Από πότε θεωρείται ότι έχει λυθεί ο γάμος;
403.     Ποια είναι η γενική δωσιδικία των πολιτικών δικαστηρίων;
404.     Ποια η δωσιδικία σε περίπτωση αγωγής που αφορά ακίνητο;
405.     Πόσοι είναι οι βαθμοί δικαιοδοσίας;
406.     Τι σημαίνει επικοινωτικό αποτέλεσμα;
407.     Σε περίπτωση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού Δημοσίου ποιού η άδεια απαιτείται;
408.     Ποιες είναι οι γαμικές διαφορές ;
409.     Τι πληρεξουσιότητα απαιτείται για τον δικαστικό συμβιβασμό;
410.     Ποια ένδικα μέσα επιτρέπονται σε αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων;
411.     Ποια είναι η προθεσμία επίδοσης της αγωγής;
412.     Ποιος δικαιούται να εγείρει αναγνωριστική αγωγή; Τι έννομο συμφέρον πρέπει να έχει;

Επιμέλεια: Δήμητρα Κανδηλιεράκη, Δικηγόρος

[–pagebreak–]

Πολιτική Δικονομία

Περίοδος Μαίου 2006
413. Μπορεί ο κυρίως παρεμβαίνων να ζητήσει περισσότερα από αυτά που ζητούν οι υπόλοιποι διάδικοι; Πχ. Σε διεκδικητική αγωγή, να ζητήσει να του αναγνωριστεί η κυριότητα και να του αποδοθούν οι καρποί;
414. Προϋποθέσεις δεδικασμένου.
415. Προθεσμία ανακοπής για διαταγή πληρωμής. Ποιο διάστημα δεν υπολογίζεται στην προθεσμία αυτή;
416. Πώς προτείνονται οι λόγοι ανακοπής; Γίνεται να προταθούν νέοι ισχυρισμοί με τις προτάσεις;
417. Πότε ασκείται ανακοπή ερημοδικίας;
418. Ποιος μπορεί να ασκήσει έφεση;
419. Τι κάνεις αν χάσεις κάποια προθεσμία; Σε ποιο δικαστήριο ασκείς το σχετικό ένδικο βοήθημα;
420. Ποιον βαρύνουν τα δικαστικά έξοδα; Πότε προκαταβάλλονται;
421. Πότε γίνεται συμψηφισμός εξόδων;
422. Πώς υπολογίζονται οι προθεσμίες;
423. Πότε διακόπτονται;
424. Ευεργέτημα πενίας.
425. Μπορεί να προσβληθεί απόφαση μόνο ως προς τα έξοδα;
426. Προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων.

Περίοδος Νοεμβρίου 2006
427. Τι είναι το κληρονομητήριο; Ποιος είναι αρμόδιος να χορηγήσει πιστοποιητικό κληρονομητηρίου;
428. Ο Α εγείρει αγωγή. Ορίζεται δικάσιμος. Λίγο πριν τη δικάσιμο ο Α πεθαίνει. Έχει αυτό επίπτωση στη δίκη και αν ναι ποια;
429. Ασκούνται ασφαλιστικά μέτρα από μητέρα για να της ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια τέκνου. Τελευταία στιγμή ο πατέρας ζητά αυτός την επιμέλεια. Τι μπορεί να κάνει;
430. Μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής χωρίς χρηματική απαίτηση;
431. Αν δύο σύζυγοι έχουν διενέξεις ποιο ασφαλιστικό μέτρο μπορούν να ζητήσουν προς αποφυγή περαιτέρω εκτραχύνσεως της μεταξύ τους σχέσεις;
432. Τι είναι το πινάκιο;
433. Ποια η προθεσμία κλητεύσεως των αντιδίκων;
434. Τι απόφαση χρειάζεται για απαγγελθεί η λύση του γάμου;
435. Προ της εκδίκασης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, τι διαδικασία υπάρχει;
436. Πότε γίνεται η θυροκόλληση; Απαιτείται κάτι άλλο πλην της έκθεσης επίδοσης από το δικαστικό επιμελητή;
437. Όταν σε δικόγραφο περιέχονται, χωρίς να συνέχονται με το αντικείμενο, απρεπείς εκφράσεις, τι δικαιώματα έχει αυτός κατά του οποίου έχουν τεθεί αυτές;
438. Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.
439. Αν μετά την κατάθεση της αγωγής διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα στοιχεία, μπορεί αυτό να καλυφθεί;
440. Τι σημαίνει ο όρος «προσωρινή διαταγή»;
441. Τι είναι η αυτοπρόσωπη εμφάνιση; Γιατί ζητείται από το δικαστήριο;
442. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη διανομή ακινήτου;
443. Τι σημαίνει το ότι ένα έγγραφο φέρει «βεβαία χρονολογία»;
444. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει αγωγή 1 δις ευρώ;
445. Παραδείγματα ασφαλιστικών μέτρων.
446. Είναι υποχρεωμένος ο δικαστής να διατάξει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο ή μπορεί να διατάξει άλλο κατά την κρίση του;
447. Παρεληφθεί η εξώδικη επίλυση της διαφοράς χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό και εκδόθηκε απόφαση. Είναι αυτός λόγος εφέσεως;
448. Ο Άρειος Πάγος είναι δικαστήριο ουσίας;
449. Ποια είναι τα δικαστήρια ουσίας;
450. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Πώς γίνεται γνωστό στο διάδικο ότι πρέπει να προσέλθει για αυτή; Πότε πρέπει να λάβει χώρα;
451. Τι γίνεται αν κατά την ημέρα δικασίμου έχει αποβιώσει ένας διάδικος;
452. Αγωγή διαζυγίου. Πού εκδικάζεται;
453. Μετά την δημοσίευση μιας απόφασης συναινετικού διαζυγίου που έχει εκδοθεί, ο ένας σύζυγος πεισμώνει για κάποιο θέμα και αποφασίζει να κάνει έφεση. Μπορεί;
454. Υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ δύο κατοίκων Αθηνών. Πού ασκείται η αγωγή αν δεν εξελιχθεί ομαλά η σχέση;
455. Πότε μία απόφαση είναι εκτελεστή; Μπορεί η απλώς οριστική να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστεί; Αν δεν το ζητήσει ο ενάγων;
456. Μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων;
457. Υπάρχουν πρόσθετοι λόγοι στην αναιρετική διαδικασία;
458. Πού εγείρεται η αγωγή όταν έχουμε απαίτηση 35.000 ευρώ;
459. Υπολογισμός ακριβούς ημερομηνίας παραγραφής αξίωσης.
460. Ποιές προθεσμίες λήγουν την τελευταία μέρα του έτους ;
461. Τι προϋποθέτει διαδικαστικά η έγερση Αγωγής.
462. Αρμόδιο όργανο για την επίδοση της Αγωγής.
463. Μπορεί να επιδώσει ο επιμελητής αν τυχαία συναντήσει τον εναγόμενο στο δρόμο ; NAI
464. Στο περιθώριο του δικογράφου αναγράφεται η ώρα ;
465. Εάν διίσταται η ημερομηνία στο περιθώριο και στην έκθεση ποιά ισχύει ;
466. Πότε γίνεται αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων ;
467. Τι δικαιώματα έχει ο διάδικος εφόσον η Πρωτόδικη απόφαση δεν είναι αρεστή ;
468. Αφού κατατεθεί η Έφεση ποιός μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία ;
469. Ποιά η προθεσμία της Έφεσης ;
470. Εάν υποτεθεί ότι δεν επεδόθει η απόφαση πόση προθεσμία έχουμε ;
471. Ποιά είναι εν γένει η αφετηρία των προθεσμιών ;
472. Στα πολιτικά δικαστήρια ο διάδικος παρίσταται με δικηγόρο ; Εξαιρέσεις ;
473. Ποιά ένδικα μέσα δικάζονται από τα ίδια Δικαστήρια ;
474. Σε ποιά διαδικασία υπάγεται η λύση του Γάμου ;
475. Διαφορά εκούσιας- τακτικής διαδικασίας
476. Εκούσια Διαδικασία- μπορεί να γίνει έφεση ;
477. Έφεση 150.000€. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα ;
478. Ποιά είναι τα αποδεικτικά μέσα ;
479. Εάν εκδοθεί απόφαση ΠολΠρωτ. ποιό δικαστήριο επιλαμβάνεται της έφεσης ;
480. Ο δικαστής μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του ;
481. Λόγοι Αναίρεσης
482. Απόφαση που να ζητά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων. Πότε ;
483. Αλλοδαπός διάδικος- Διερμηνέας
484. Ασφαλιστικά μέτρα και σκοπός τους
485. Έφεση κατά αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων
486. Υιοθεσία ανηλίκου, Συναινετικό διαζύγιο – αρμοδιότητα δικαστηρίου
487. Υλική αρμοδιότητα
488. Διανομή ακινήτου
489. Έφεση- Προθεσμίες- Ειδικές διαδικασίες
490. Έφεση, μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
491. Ομολογία
492. Συντηρητική κατάσχεση- Δικαιώματα καθού
493. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης- αναίρεσης
494. Αναβολή, πότε ζητώ, τι επικαλούμαι ;
495. Τα αποδεικτικά μέσα κοινά στους διαδίκους
496. Κλήτευση αντιδίκου
497. Προσπάθεια Συμβιβασμού
498. Επαναφορά αγωγής με κλήση
499. Παραδεκτό Αγωγής
500. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ.
501. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ.
502. ΕΦΕΣΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ; ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ;
503. ΑΓΩΓΗ 11.000€. ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ;
504. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
505. ΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;
506. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
507. ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ;
508. ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΞΙΑΣ 500.000€ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
509. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ; Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ;
510. ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ. Ο ΓΑΜΟΣ ΛΥΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ;
511. ΣΕ ΑΓΩΓΗ 400.000€ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
512. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ; ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ; ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ;
513. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;
514. ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ. ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ;
515. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ.
516. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ. ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ;
517. ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ.
518. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ.
519. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟ;
520. ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ; ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
521. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
522. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ.
523. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ; Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Η’ ΟΧΙ; ΑΝ ΟΧΙ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
524. ΕΝΑ ΚΑΘΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ; ΕΑΝ ΤΟ ΣΚΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ;
525. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ;
526. ΠΩΣ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ; ΣΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ;
527. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;
528. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
529. ΒΙΑΙΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ.
530. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ;
531. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ.
532. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ Η’ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ;
533. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ;
534. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΠΩΣ ΔΙΝΕΤΑΙ;
535. ΑΝ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
536. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΕΣΕΩΣ.
537. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ.
538. ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ;
539. ΑΓΩΓΗ 15.000€. ΣΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ;

[pagebreak]

Περίοδος Ιουνίου 2007
540. Γίνεται εκτέλεση χωρίς τελεσίδικη απόφαση;
541. Τι είναι προσωρινά εκτελεστή απόφαση;
542. Πότε μια απόφαση κηρύσσεται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστή και πότε δυνητικά;
543. Πως αντικρούεται;
544. Χωρεί εκτέλεση κατά Δημοσίου;
545. Τι είναι απόγραφο και πως χορηγείται;
546. Ενέργειες κατά εκδοθείσας διαταγής πληρωμής;
547. Πως γράφεται η διαταγή πληρωμής;
548. Αν είναι από επιταγή;
549. Διαδικασία μετά από έκδοση διαταγής πληρωμής.
550. Αναγκαία η σύνταξη επιταγής εκτέλεσης; Υπάρχει άλλος τρόπος;
551. Προθεσμία επίδοσης.
552. Ο καθού η διαταγή πληρωμής τι κάνει αφού του επιδοθεί η διαταγή;
553. Διαδικασία διαταγής πληρωμής βάσει τιμολογίου.
554. Συνέπεις άσκησης και επίδοσης αγωγής.
555. Τρόποι διακοπής παραγραφής.
556. Συνέπειες απόρριψης αγωγής ως αόριστης.
557. Ένσταση παραγραφής, λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή όχι;
558. Απόσβεση δικαιώματος.
559. Πότε και σε ποιες ημέρες γίνεται αναγκαστική εκτέλεση;
560. Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης.
561. Πως γίνεται καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως;
562. Προϋποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.
563. Πότε ζητάμε ασφαλιστικά μέτρα;
564. Μπορώ να ασκήσω πρώτα κύρια αγωγή και μετά ασφαλιστικά;
565. Καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο αν ασκηθεί πρώτα κύρια αγωγή και μετά ασφαλιστικά;
566. Κατά τόπον αρμόδιο;
567. Πως ασκούνται τα ασφαλιστικά μέτρα;
568. Μπορώ να μην επιδώσω στον καθού;
569. Αρκεί στα ασφαλιστικά πιθανολόγηση για τον δικαστή;
570. Επιτρέπονται τα ένδικα μέσα στα ασφαλιστικά;
571. Υπάρχει εξαίρεση;
572. Πως ανακαλούνται τα ασφαλιστικά μέτρα;
573. Τι είναι προσημείωση υποθήκης;
574. Η εγγραφή υποθήκης θέλει συναίνεση ή γίνεται κατ’αντιδικίαν;
575. Στα ασφαλιστικά το δικαστήριο περιορίζεται από τα αιτήματα των διαδίκων;
576. Γίνεται εκτελεστή χωρίς τελεσίδικη απόφαση;
577. Τι είναι προσωρινά εκτελεστή απόφαση;
578. Πότε μια απόφαση κηρύσσεται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστή και πότε δυνητικά;
579. Πως αντικρούεται;
580. Χωρεί εκτέλεση κατά δημοσίου;
581. Τι είναι απόγραφο και πως χορηγείται;
582. Ενέργειες κατά εκδοθείσας διαταγής πληρωμής.
583. Πως γράφεται η διαταγή πληρωμής;
584. Αν είναι από επιταγή;
585. Διαδικασία μετά από έκδοση διαταγής πληρωμής.
586. Αναγκαία η σύνταξη επιταγής εκτέλεσης; Υπάρχει άλλος τρόπος;
587. Προθεσμία επίδοσης.
588. Ο καθού η διαταγή πληρωμής τι κάνει αφού του επιδοθεί διαταγή;
589. Διαδικασία διαταγής πληρωμής βάσει τιμολογίου.
590. Συνέπειες άσκησης και επίδοσης αγωγής.
591. Τρόποι διακοπής παραγραφής.
592. Συνέπειες απόρριψης αγωγής ως αόριστης.
593. Ένσταση παραγραφής, λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως ή όχι;
594. Απόσβεση δικαιώματος.
595. Πότε και σε ποιες ημέρες γίνεται αναγκαστική εκτέλεση;
596. Mέσα αναγκαστικής εκτέλεσης.
597. Πως γίνεται καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως;
598. Η αποσβεστική προθεσμία λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως;
599. Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως;
600. Ποιες αποφάσεις παράγουν δεδικασμένο;
601. Τι καλύπτει το δεδικασμένο;
602. Αν δεχθεί το δικαστήριο ένσταση δεδικασμένου τι γίνεται;
603. Υπέρ και κατά ποιων ισχύει το δεδικασμένο;
604. Γιατί λαμβάνεται υπόψιν το δεδικασμένο αυτεπαγγέλτως;
605. Ποιες ενστάσεις καλύπτονται από το δεδικασμένο και ποιες όχι;
606. Ποια η διαφορά της αναίρεσης από τα άλλα ένδικα μέσα;
607. Τι είναι προσωρινή εκτελεστότητα;
608. Σε περίπτωση δυνητικής ευχέρειας για προσωρινή εκτελεστότητα τι κρίνει το δικαστήριο;
609. Ποιοι είναι εκτελεστοί τίτλοι:
610. Τι είναι διαταγή πληρωμής και τι πετυχαίνουμε με αυτή;
611. Διαδικασία κατά της διαταγής πληρωμής.
612. Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, πόσα είδη έχω;
613. Καθ’ύλην αρμοδιότητες και κατά τόπον.
614. Τι πρέπει να περιέχει το δικόγραφο της διαταγής πληρωμής;
615. Ουσιαστικές συνέπειες επίδοσης αγωγής.
616. Πράξεις που διακόπτουν την παραγραφή.
617. Η ένσταση παραγραφής λαμβάνεται υπόψιν αυτεπαγγέλτως;
618. Με παλαιό έγγραφο ενάμιση χρόνου μπορώ να κάνω εκτέλεση;
619. Απόρριψη τελεσίδικης απόφασης ως αόριστης, τι αποτέλεσμα έχει στην παραγραφή;
620. Γίνεται να συμπληρωθεί η παραγραφή εν επιδικία;
621. Σε διαταγή πληρωμής που στηρίζεται σε τιμολόγια πως ασκείται ανακοπή, με ποια διαδικασία;
622. Αγωγή βάσει πιστωτικών τίτλων.
623. Διαδικασία εγγραφής υποθήκης.
624. Ασκείται ανακοπή, με ποια διαδικασία;
625. Αγωγή βάσει πιστωτικών τίτλων.
626. Διαδικασία εγγραφής υποθήκης.
627. Διαδικασία διαζυγίου.
628. Διαφορές από σύμβαση έργου, σε ποια διαδικασία υπάγονται και σε ποιο δικαστήριο;
629. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας διατροφής μπορούμε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα νομής;
630. Προϋποθέσεις άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.
631. Ασκείται έφεση στα ασφαλιστικά μέτρα;
632. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιδράσουμε σε ασφαλιστικά μέτρα;
633. Τακτική Διαδικασία Μονομελούς.
634. Συνέπειες ερημοδικίας και αντιμετώπιση της.
635. Πότε έχω βίαιη διακοπή της δίκης;
636. Τι είναι ο δικαστικός συμβιβασμός και πώς γίνεται;
637. Υπάρχει δυνατότητα να εγγραφεί υποθήκη σε διαταγή πληρωμής;
638. Τι μπορώ να κάνω με διαταγή πληρωμής;
639. Σε περίπτωση δικονομικού εγγυητή πόσες δίκες ανοίγονται;
640. Είδη παρέμβασης.
641. Τελεσιδικία.
642. Καθ’ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα.
643. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου και Μονομελούς.
644. Αρμοδιότητα οροφοκτησίας.
645. Εφέσεις αποφάσεων Ειρηνοδικείου.
646. Διαφορά αποκλειστικής με συντρέχουσα.
647. Ειδική δωσιδικία δικηγόρου.
648. Δωσιδικία για παρεμπιπτουσες αγωγές.
649. Ανταγωγή.
650. Τι είναι παρέκταση;
651. Η αρμοδιότητα πως ερευνάται;
652. Τι είναι αρμοδιότητα;
653. Αγωγή διαζυγίου αίτημα;
654. Διαφορα κύριας με πρόσθετης παρέμβασης;
655. Προσεπίκληση, μορφές.
656. Παράσταση με δικηγόρο.
657. Ειδική πληρεξουσιότητα.
658. Αγωγή από αδικοπραξία. Αίτημα.
659. Εξώδικη επίλυση.Πότε;
660. Προδικασία για κατάθεση μιας αγωγής.
661. Επιδοση πότε; 8 το βράδυ γίνεται;
662. Προδικασία διεκδικητικής αγωγής.
663. Τι είναι η εκκρεμοδικία;
664. Πως ασκείται η ανταγωγή;
665. Τι χρειαζεται για παραίτηση από δικαίωμα;

Επιμέλεια: Γιώργος Ρούντας, ΔικηγόροςComments are closed.


Back to Top ↑