Νομολογία

May 02, 2017: Δικαστική ήττα για τις τρεις λωρίδες της ADIDAS


Δικαστική ήττα για τις τρεις λωρίδες της ADIDAS

Σημαντική απώλεια για το Γερμανικό κολοσσό αθλητικού ρουχισμού Adidas, καθώς έχασε πρόσφατα τη νομική προστασία για ένα από τα σήματα κατατεθέν της, τις τρεις-λωρίδες. Το Δεύτερο Τμήμα Προσφυγών του Γραφείου Προστασίας Προϊόντων Διανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε στην από 7-3-2017 απόφασή του ότι, εκτός των άλλων, και παρά τον τεράστιο όγκο αποδεικτικών στοιχείων, το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα, όπως προϋποθέτει το άρθρο 7(3) του Κανονισμού 207/2009 για τα κοινοτικά σήματα. Είναι προφανές ότι το αποδεικτικό υλικό παρουσιάζει στην συντριπτική του πλειοψηφία σήματα τα οποία διαφέρουν ουσιαστικά από το καταχωρισθέν σήμα. Όπως τονίστηκε στην παρούσα απόφαση, πρόκειται για ένα απλό γεωμετρικό σύμβολο το οποίο αποτελείται μόνο από μια επανάληψη μιας λωρίδας τρεις φορές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διακοσμητικούς σκοπούς. Το σημείο δεν μπορεί να διακρίνεται από άλλα κοινά σχήματα που βρίσκονται στα ρούχα.

Λόγω της ανωτέρω έλλειψης διακριτικού σήματος, δεν είναι γνωστό το μερίδιο της αγοράς που κατέχει το συγκεκριμένο σήμα, καθώς επίσης τίποτα δεν είναι γνωστό αναφορικά με το πόσο έντονη, γεωγραφικά διαδεδομένη και μακροχρόνια χρήση του γίνεται ή έχει γίνει στο παρελθόν από την επιχείρηση. Ούτε το ποσό που επενδύει η επιχείρηση για την προώθηση του σήματος είναι σαφές. Κυρίως όμως δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ανιχνευτεί το ποσοστό της οικείας κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι λόγω του σήματος, προσδιορίζουν τα εμπορεύματα ως καταγόμενα από μια συγκεκριμένη επιχείρηση και ως εκ τούτου το Δεύτερο Τμήμα Προσφυγών καταλήγει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε ότι το επίδικο σήμα έχει καταχωρισθεί κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 β)του Κανονισμού 207/2009 για τα κοινοτικά σήματα πρέπει να γίνει δεκτή, και το αμφισβητούμενο ευρωπαϊκό σήμα να κηρυχθεί άκυρο.

Για ολόκληρη την απόφαση του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών του Γραφείου Προστασίας Προϊόντων Διανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφορτώστε το αρχείο PDf από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Κυρίως όμως δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ανιχνευτεί το ποσοστό της οικείας κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι λόγω του σήματος, προσδιορίζουν τα εμπορεύματα ως καταγόμενα από μια συγκεκριμένη επιχείρηση και ως εκ τούτου το Δεύτερο Τμήμα Προσφυγών καταλήγει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε ότι το επίδικο σήμα έχει καταχωρισθεί κατά παράβαση του άρθρου 7 παρ. 1 του Κανονισμού 207/2009 για τα κοινοτικά σήματα πρέπει να γίνει δεκτή, και το αμφισβητούμενο ευρωπαϊκό σήμα να κηρυχθεί άκυρο.

Για ολόκληρη την απόφαση του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών του Γραφείου Προστασίας Προϊόντων Διανόησηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφορτώστε το αρχείο PDf από τον ακόλουθο σύνδεσμο.Πηγή: EUIPO adidas AG v. Shoe Branding Europe BVBA Case | PDF Download

LATEST POSTSethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more