Νομολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώραςRELATED POSTS
 • ethemis

  «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»

  Η από 15-5-2017 και υπ' αρ. 3/2017 Εγκύκλιος της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία λόγω πυρκαϊών, απόρριψης λυμάτων, εκπομπής ρύπων κ.λπ. οι προσβολές αυτές τείνουν να εντείνονται.

 • ethemis

  N.4446 /2016 και COM (2016) 356: Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτου στα Πλαισια της Διαμοιραστικής Οικονομίας

  Η παγκόσμια διάδοση της οικονομίας διαμοιρασμού έχει καταστήσει αναγκαία την νομοθετική της ρύθμιση. Στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα η ρύθμιση αυτή επήλθε με το άρθρο 111 του νόμου Ν. 4446/2016 ο οποίος όρισε τις προϋποθέσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφόρμων διαμοιρασμού. Οι προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, και αφορούν τόσο τον εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή όσο και το ακίνητο.

 • ethemis

  Ν. 4469/2017 : Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

  Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more