Δίκαιο Πληροφορικής / Διαδίκτυο

March 30, 2017: Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Δ’ Έκδοση)

internet


Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Δ’ Έκδοση)

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Δ’ Έκδοση):  οι πολλαπλές τροποποιήσεις τις οποίες έχει ήδη υποστεί ο νέος Κώδικας Δικηγόρων με τους Ν. 4205/2013 (Α’ 242), 4236/2014(Α’ 33), 4254/2014 (Α’ 85), 4267/2014 (Α’ 137), 4285/2014 (Α’ 191), 4356/2015 (Α’ 181), 4370/2016 (Α’ 37), 4411/2016 (Α’ 142)και 4446/2016 (Α’ 240) καθιστούν επιτακτική την παρούσα, δ’ έκδοση του παρόντος.

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος..


Για τους κώδικες αμοιβών δικηγόρων και πάγιων εισφορών πατήστε εδώ : α) ΦΕΚ Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια και πίνακας πάγιων εισφορών άρ. 61 παρ. 2.part1 , ΦΕΚ Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια και πίνακας πάγιων εισφορών άρ. 61 παρ. 2.part2 β) Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαιαΠηγή: Ethemis

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more