full screen background image

News Flash

29 Μαρτίου 2017 - Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2016   Δείτε τους επιτ ... +++ 29 Μαρτίου 2017 - Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 : Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και Διαιτησία – Η διαδικασία παραπομπής   Ημερομηνία: Πέμ ... +++ 29 Μαρτίου 2017 - 15-17 Ιουνίου 2017 : Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»   Στο πλαίσιο της ... +++ 27 Μαρτίου 2017 - Ποδοσφαιρικό τουρνουά μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «ΣΟΛΩΝ» και ομάδας κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Το ... +++ 27 Μαρτίου 2017 - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την παράλληλη ασφάλιση (άρθρο 36 του Ν. 4387/2016) Η εγκύκλιος του Υπο ... +++ 27 Μαρτίου 2017 - Απαγόρευση της χρήσης των ανώνυμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής   Στην απαγόρευσ ... +++ webdesign

e-Themis περισσότερα

Η Ένωση e-Θέμις.

Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο, αποτελούμενο από δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των άλλων δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδος, καθώς και από απόφοιτους Νομικών Σχολών εν γένει.

Καταστατικός σκοπός της e-Θέμις (κατ΄άρθρο 2) είναι: Α) Η ενημέρωση και επιστημονική αρωγή προς Δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους – μέλη τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος – και νομικούς, καθώς και η καλλιέργεια και προώθηση επιστημονικού διαλόγου για κάθε αντικείμενο που ενδιαφέρει τα μέλη της Ένωσης. Ειδική, όμως, έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα προσωπικά δεδομένα καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται του χώρου της τεχνολογίας ευρύτερα. Επί των ζητημάτων και τομέων αυτών σκοπείται η αντιμετώπιση παντός νομικού θέματος και η συμβολή στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου στην χώρα μας επ’ αυτών. Β) Η μελέτη των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο δραστηριοποιήσεως των μελών του Σωματείου, και η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Γ) Η ηθική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανύψωση των μελών του Σωματείου . Δ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, τα μέσα για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών είναι:  Α) Η  ανάπτυξη και οργάνωση κάθε νόμιμης δραστηριότητας των μελών του Σωματείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Β) Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον χώρο του δικαίου και ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Γ) Η συνεργασία με νομικούς και φορείς ασχολούμενων με τα ίδια με την ένωση ζητήματα, διεθνείς ή όχι, δραστηριοποιούμενους εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δ) Η οργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, διαλέξεων, συζητήσεων, καθώς και η σύνταξη και δημοσίευση ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων επί θεμάτων γενικότερου θεωρητικού, πρακτικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Ε) Η οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια, η επικοινωνία μεταξύ συγγενών σωματείων ή ενώσεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού , η ίδρυση στην Ελλάδα παραρτημάτων της Ένωσης καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό φορέα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. ΣΤ) Η δημιουργία ομάδων εργασίας Ζ) Η  διοργάνωση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η) Η προβολή της δραστηριότητας του Σωματείου καθώς και η αφιλοκερδής παροχή νομικής ενημέρωσης μέσα από διαδικτυακό τόπο.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι κάθε Δικηγόρος ή Ασκούμενος Δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας ή του εξωτερικού, οποιοσδήποτε απόφοιτος Νομικής Σχολής καθώς και οποιαδήποτε Δικηγορική Εταιρεία. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά μέλη, β) Απλά μέλη γ) Επίτιμα μέλη.
α) Τακτικά μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιου. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Απλά μέλη. Η εγγραφή ως απλού μέλους του Σωματείου πραγματοποείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικοί Συμβούλιο του Σωτατείου και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλεται και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου στο οποίο φιλοξενείται η Ένωση. Τα απλά μέλη  έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και τα τακτικά μέλη, όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα, πλην της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας οικονομικής συνδρομής και του δικαιώματος εκλέγειν και εγκλέγεσθαι και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου βεβαίως έχουν δικαίωμα λόγου. Ως προς τα απλά μέλη αρκεί η χρήση μόνο του όρους «μέλος» προκειμένου να γίνεται η διάκριση από τα τακτικά μέλη, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εγγραφής στο Σωματείο και τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτού.
γ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου καθώς και προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Έθνος, την Κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό, ανεξαρτήτως του αν φέρουν την δικηγορική ιδιότητα. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στη λήψη αποφάσεων του Σωματείου,  έχοντας δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

Ιστορία.

Η Ε.Ε.Ν.e-Θέμις αποτελεί συνέχεια της προϋπάρχουσας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ”e-Θέμις”.Προάγγελο της «e-Θέμις» απετέλεσε η ιστοσελίδα «indubio.gr» και η δράση της συντακτικής της ομάδας, η οποία δημιουργήθηκε το 2005 από αποφοίτους της Νομικής Σχολής, ασκουμένους και νέους Δικηγόρους, έχοντας ως αποδέκτες, κατά το χρόνο της δημιουργίας της, αποκλειστικά νέους συναδέλφους. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η πλήρωση του κενού, το οποίο είχε δημιουργήσει η απουσία μιας ανοιχτής και μη κερδοσκοπικής διαδικτυακής πηγής πληροφόρησης και γνώσης νομικού περιεχομένου.

Με την πάροδο του χρόνου, η αντίληψη των πολυάριθμων, σύνθετων και χρόνιων προβλημάτων της δικηγορικής καθημερινότητας οδήγησε τη συντακτική ομάδα του «indubio.gr» σε παρεμβάσεις προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα καθώς και σε πλήθος άλλων πρωτοβουλιών. Επόμενο στάδιο δράσης υπήρξε η σημαντική διεύρυνση της με την ένταξη στους κόλπους της συναδέλφων τόσο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όσο και λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας καθώς και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδος «indubio.gr» σε όλα τα επίπεδα.

Ως «φυσικό» επακόλουθο του συνόλου των ανωτέρω συστήθηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «e-ΘΕΜΙΣ» το 2009 και, εν συνεχεία, η μετεξέλιξη της στο σημερινό μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο συστήθηκε δυνάμει της υπ’αρ.1800/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η μετεξέλιξη αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι συνάδελφοι επιθυμούσαν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Ένωσης μας.

Η «e-ΘΕΜΙΣ» διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο σε μία ευρύτερη, συλλογική προσπάθεια προς επίτευξη των ακόλουθων στόχων: αφενός της προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και αφετέρου της διαμόρφωσης μίας νέας αντίληψης, η οποία συνοψίζεται στη συμμετοχική και ανιδιοτελή δράση προς όφελος της νομικής επιστήμης και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου. Μόνη φιλοδοξία της είναι να λειτουργήσει ως εφαλτήριο συναφών ενεργειών και πρωτοβουλιών, από κοινού με όποιον έχει διάθεση προσφοράς και συμμετοχής, ελεύθερη από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες.

Ιδρυτικά Μέλη – Διοικητικό Συμβούλιο

Ιδρυτικά Μέλη:

Αναστασόπουλος Δημήτρης, Δικηγόρος Αθηνών
Αντωνίου Κωνσταντίνος, Δικηγόρος Αθηνών
Αφράτη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών
Γεώργα Ανθή, Δικηγόρος Αθηνών
Δήμα Μαριλένα, Δικηγόρος Αθηνών
Δημητρακόπουλος Αλέξιος, Δικηγόρος Αθηνών
Ελ Χούρι Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών
Κανδηλιεράκη Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών
Καραβά Ουρανία, Δικηγόρος Αθηνών
Κορωναίος Αιμίλιος, Δικηγόρος Αθηνών
Μελά Δήμητρα, Δικηγόρος Αθηνών
Μυριούνης Κώστας, Δικηγόρος Αθηνών
Παγώνας Ιωάννης, Δικηγόρος Αθηνών
Ρούντας Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών
Σπηλιόπουλος Αναστάσιος, Δικηγόρος Πατρών
Σπηλιοπούλου Αναστασία-Άννα, Δικηγόρος Αθηνών
Σταυρόπουλος Ζώης, Δικηγόρος Αθηνών
Φουσκίδου Άννα Μαρία, Δικηγόρος Αθηνών
Φραδελάκη Ελένη, Δικηγόρος Αθηνών
Χρόνη Αναστασία, Δικηγόρος Αθηνών
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα, Συμβολαιογράφος

Τα ως άνω ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν το ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γραμματέρα, τον Ταμία, τον αναπληρωτή Ταμία και πέντε μέλη. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κάτωθι:

Πρόεδρος: Αναστασόπουλος Δημήτρης

Αντιπρόεδρος: Σπηλιόπουλος Τάσος

Γραμματέας: Ιωάννης Παγώνας

Αναπληρωτής Γραμματέας: Αφράτη Αναστασία

Ταμίας: Κανδηλιεράκη Δήμητρα

Αναπληρωτής Ταμίας: Δημητρακόπουλος ΑλέξηςBack to Top ↑