Περιοδικά Δημοσίου Δικαίου

April 10, 2017: Tριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό: "Περιβάλλον & Δίκαιο"

Δημόσιο Δίκαιο Περιοδικά


Tριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό: "Περιβάλλον & Δίκαιο"

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του δικαίου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σημαντικών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν το αντικείμενό του.

Η νομολογία, συνοδευόμενη συχνά από ενδιαφέροντα επιστημονικά σχόλια, καλύπτει σημαντικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τις προστατευόμενες περιοχές, την περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, την προστασία δασικών, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, την προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων, τους λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους, τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, την προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, την προστασία αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, νεωτέρων μνημείων και ιστορικών τόπων, διατηρητέων κτηρίων, οικιστικών συνόλων και παραδοσιακών οικισμών, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον καθορισμό και προστασία του αιγιαλού, τον σχεδιασμό και διαχείριση οδών και οδικών έργων, λιμένων και αερολιμένων, τις χρήσεις γης, τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την εν γένει επιβολή πολεοδομικών βαρών, την αυθαίρετη κι εκτός σχεδίου δόμηση, τις οικοδομές και οικοδομικές εργασίες, την αστική ευθύνη του Δημοσίου για περιβαλλοντικά θέματα, τη φορολογία περιβάλλοντος και άλλα σχετικά θέματα.

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση
Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης οι σημαντικότερες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με θέματα που καλύπτει η ύλη του, σχολιασμένα Πορίσματα του Κύκλου Ποιότητας Ζωής Συνηγόρου του Πολίτη, επίκαιρα ενδιαφέροντα νομοθετήματα και επισκόπηση της νομοθεσίας (ΦΕΚ Α΄, Β΄, Δ΄ και ΑΑΠ), που ψηφίζεται ή αναμένεται στον χρόνο που καλύπτει η έκδοση κάθε τεύχους του περιοδικού.Πηγή: nb.org

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more