Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

November 07, 2017: ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / ΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από ΕλλάδαpostsΕΔΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή απέλασης πρόσφυγα από Ελλάδα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (της 6ης Νοεμβρίου 2017) του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε, με νέα απόφασή του, ότι η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να μην επιστρέψει στην Τουρκία Πακιστανό πρόσφυγα, στον οποίο παρέχει νομική συνδρομή το ΕΣΠ. Εν προκειμένω, αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητα της ουσιαστικής ένδικης προστασίας στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης αιτημάτων ασύλου και στο πλαίσιο των διαδικασιών απέλασης/επανεισδοχής, γεγονός το οποίο επανειλημμένως διαπιστώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

Ο Πακιστανός πρόσφυγας Α.Α. είναι μέλος της θρησκευτικής μειονότητας Αχμάντι, ενώ το αίτημα ασύλου του έχει απορριφθεί, κατά πλειοψηφία, σε δεύτερο βαθμό από τις Επιτροπές Προσφυγών, και εκκρεμεί εναντίον του η εκτέλεση της απόφασης επανεισδοχής του στην Τουρκία. Ο Α.Α. ζήτησε, τον περασμένο Ιούνιο, από τα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια, προσωρινή προστασία κατά της απομάκρυνσής του από τη χώρα, μέχρι την εξέταση των αιτήσεών του για την ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Προσφυγών και της επανεισδοχής του στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, ζήτησε προσωρινή προστασία και από το ΕΔΔΑ, επικαλούμενος κίνδυνο παραβίασης της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), σε περίπτωση επιστροφής του στην Τουρκία και στο Πακιστάν.

Η προσωρινή αυτή προστασία του χορηγήθηκε άμεσα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,  μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, το οποίο ενώ αρχικά χορήγησε προσωρινή διαταγή κατά της επανεισδοχής του, προ ολίγων ημερών απέρριψε εν τέλει το αίτημά του για προσωρινή προστασία. Και ενώ ακόμη δεν έχουν καν εξεταστεί από τα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της επανεισδοχής του και της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών επί του αιτήματος ασύλου του, ο Α.Α. έμεινε εκ νέου εκτεθειμένος στον κίνδυνο απομάκρυνσής του από την Ελλάδα. Εντούτοις, το ΕΔΔΑ, με νέα απόφασή του, χορήγησε και πάλι προσωρινή προστασία κατά της απομάκρυνσης, κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

To ΕΔΔΑ χορηγεί εκ νέου ασφαλιστικά μέτρα, αναστέλλοντας την απέλαση Πακιστανού πρόσφυγα, ύστερα από την απόρριψη της αίτησης αναστολής του από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.


LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more