Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

July 10, 2017: Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυνpostsΑκυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων - στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η βεβαιωτική εγγραφή εσόδου στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου - πάσχουν ακυρότητα ως στερούμενες νομίμου ερείσματος, όταν πριν από την έκδοση της οικείας πράξης διοικητικής εκτέλεσης δεν εκδόθηκε νόμιμος τίτλος βεβαίωσης του εσόδου εκ των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. της 17.5/5.6.1959. Εξάλλου, το Δικαστήριο, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση νόμου, όπως είναι η έλλειψη νομίμου ερείσματος των ανωτέρω πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην ακύρωσή τους.

Ο χρηματικός κατάλογος, που υπάρχει και στα στοιχεία του φακέλου, ανεξαρτήτως του ότι δεν αποδεικνύεται ότι  κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα, δεν αποτελεί σε κάθε περίπτωση πράξη καταλογισμού, καθόσον στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Εξάλλου, και το συναφές έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού του Δήμου αποτελεί απλώς προπαρασκευαστική ενέργεια των εμπλεκόμενων δημοτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου και οπωσδήποτε όχι το νόμιμο τίτλο για την ταμειακή βεβαίωση της αντίστοιχης οφειλής. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η πληττόμενη ταμειακή βεβαίωση εσόδου ερείδεται επί νόμιμου τίτλου, ήτοι επί καταλογιστικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, η πράξη ταμειακής βεβαίωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου ανακοπής. 

Η υποκείμενη σχέση, στην οποία στηρίχθηκε η πληττόμενη ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του ανακόπτοντος είναι σχέση δημοσιονομικού δικαίου.


Η ανακοπή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι η υποκείμενη σχέση, στην οποία στηρίχθηκε η πληττόμενη ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του ανακόπτοντος είναι σχέση δημοσιονομικού δικαίου, καθόσον αφορά σε αποδοχές δημοτικού υπαλλήλου που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως προς τακτοποίηση ισόποσου ελλείμματος που ανέκυψε στη διαχείριση Δήμου και συνεπώς ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Πηγή: https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTSethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more