Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

June 18, 2017: Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕpostsΑρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση του ΣτΕ, καθορίζεται η αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαιρέτων κτισμάτων από την κατεδάφιση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985, η οποία μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 ( Πρόγραμμα «Καλλικράτης») είχε ανατεθεί στο Νομάρχη. Το ΣτΕ έκρινε ότι  η εν λόγω αρμοδιότητα δεν συνιστά αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, προελέγχου για την έκδοσή τους, ελέγχου μελετών για οικοδομικές άδειες ούτε συναφή με αυτές πολεοδομική αρμοδιότητα, δεν εμπίπτει δε ούτε στις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων. Ως εκ τούτου, δεν συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες που μεταβιβάσθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.

Τούτο δε διότι η εξαίρεση αυθαιρέτων κτισμάτων από την κατεδάφιση συνιστά μεν αρμοδιότητα που συνδέεται με τη δόμηση και έχει πολεοδομικό χαρακτήρα, όπως και οι ως άνω αρμοδιότητες που πράγματι μεταβιβάσθηκαν στους δήμους, εισάγει, όμως, απόκλιση από τον πάγιο συνταγματικό (άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Συντ.) κανόνα και συνεπώς επιβάλλει  ειδική κρίση εκ μέρους του αρμοδίου διοικητικού οργάνου (Σ.Χ.Ο.Π.) ότι συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες και μόνο είναι συνταγματικώς ανεκτή η εξαίρεση αυτή, η σχετική δε κρίση πρέπει, κατά το νόμο, να είναι προϊόν ειδικής αιτιολογίας και να διαμορφώνεται αφού τηρηθεί ειδική διοικητική διαδικασία με γνωμοδότηση του ως άνω οργάνου. Κατά συνέπεια, η παρούσα δίκη, καταλαμβάνεται  από τις διατάξεις του άρθρου 283 ν. 3852/2010 περί ολικής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων αυτών κατά κανόνα στις περιφέρειες, και, ειδικώς εφόσον αφορούν σε θέματα διαχείρισης και προστασίας δασών και χωροταξίας και περιβάλλοντος, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το ΣτΕ έκρινε ότι  η εν λόγω αρμοδιότητα δεν συνιστά αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, προελέγχου για την έκδοσή τους, ελέγχου μελετών για οικοδομικές άδειες ούτε συναφή με αυτές πολεοδομική αρμοδιότητα...


LATEST POSTS
  • ethemis

    Α΄ΣΤΕ 369/2017- Τρόπος υπολογισμού συντάξεων γήρατος

    Με την υπ' αριθμό 369/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η νομοθεσία κράτους-μέλους εξαρτά την απόκτηση σύνταξης γήρατος από τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας αυτού του κράτους-μέλους λαμβάνει υπ’ όψη, κατά το μέτρο που απαιτείται, τις περιόδους ασφάλισης που συμπληρώθηκαν υπό τη νομοθεσία κάθε άλλου κράτους-μέλους, ως εάν επρόκειτο για περιόδους, οι οποίες συμπληρώθηκαν υπό την νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει.

  • ethemis

    Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 : Δεξίωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

    Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με χαρά σας προσκαλούν σε Δεξίωση επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του τόμου με τις εισηγήσεις του Εβδόμου Συνεδρίου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. Η Δεξίωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 20:00,  στην αίθουσα "ΕΥΡΩΠΗ" της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα).
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more