Δικηγορικοί Σύλλογοι

 

June 23, 2017: Νέο τεύχος Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων

Δικηγορικοί Σύλλογοι ethemis


Νέο τεύχος Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων

Αναρτήθηκε στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.dsth.gr) το Νέο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων.


Μετά από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές των προηγούμενων δύο ετών (φορολογικά, ασφαλιστικό, δικονομίες κ.α.), το πρώτο τρίμηνο του 2017 δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Κυρίως, το ενδιαφέρον για τον κλάδο μας εστιάζεται στις πρώτες εγκυκλίους εφαρμογής του ΕΦΚΑ, για τις οποίες γίνεται ειδική αναφορά στο παρόν Δελτίο. Όπως, όμως, ήδη διαφαίνεται αναμένονται ξανά αλλαγές στο σύστημα του ασφαλιστικού, δημιουργώντας ανασφάλεια ως προς το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο καθένας απασχολείται.


Για την πρόσβαση στα Ενημερωτικά Δελτία Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων μπορείτε είτε να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο οπού θα βρείτε τις τελευταίες δύο εκδόσεις είτε να επιλέξτε από τον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τις καρτέλες  Έκδοσεις - Νομοθεσία - Φορολογικά.

*
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ*

 

Αναρτήθηκε στο site του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (www.dsth.gr) το Νέο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών - Φορολογικών Εξελίξεων


LATEST POSTSethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more