Δικηγορικοί Σύλλογοι

 

April 02, 2017: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης : Θεσμικές παρεμβάσεις του ΔΣΘ για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Δικηγορικοί Σύλλογοι ethemis


Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης : Θεσμικές παρεμβάσεις του ΔΣΘ για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Στα συνημμένα αρχεία περιέχονται τα ακόλουθα:
Η προδικαστική Απόφαση 805/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την προβληματική σχέση Δασολογίου-Κτηματολογίου (σχετικές οι υπ’ αριθ. 3574/2007 και 5964/2008 Αιτήσεις Ακύρωσης του Συλλόγου)
Το από 22.02.2017 Υπόμνημα του Συλλόγου μετά την προδικαστική Απόφαση 805/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η υπ’ αριθ. 3963/2016 Αίτηση Ακύρωσης του Συλλόγου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθ. 34844/2016 Κ.Υ.Α. για τις «οικιστικές πυκνώσεις». Την πολλαπλή αντίθεση της σχετικής νομοθεσίας προς το Σύνταγμα υποστήριξε ο πληρεξούσιος του Συλλόγου, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (29.03.2017)

Συνημμένα αρχεία :

1_ΣτΕ_805-2016.pdf

2_ΥΠΟΜΝΗΜΑ_ΔΣΘ_ΜΕΤΑ_ΤΗΝ_ΣΤΕ_805-2016.pdf

3_3963-2016_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΚΥΡΩΣΗΣ_ΔΣΘ.pdf

Θεσμικές παρεμβάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης


LATEST POSTSethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more