Περιοδικά Ποινικού Δικαίου

March 08, 2017: Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 1/2017

Ποινικό Δίκαιο Περιοδικά


Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 1/2017

Το περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη παρακολουθεί κάθε μήνα τις νομοθετικές εξελίξεις του χώρου, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά νομοθετήματα τα οποία και παραθέτει αυτούσια. Η εθνική νομολογία δίδεται κατά ειδικότερες θεματικές ενότητες με στόχο τη διευκόλυνση του αναγνώστη και καλύπτει τόσο τα δικαστήρια ουσίας όσο και τον Aρειο Πάγο. Επιπλέον περιλαμβάνει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), αποφάσεις Αλλοδαπών Δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Συνήγορος του Πολίτη κ.ά.).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιεχόμενα τεύχους 1/2017, Ιανουάριος 2017


A΄ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Τελετή επιδόσεως Τιμητικού Τόμου στον Χριστόφορο Δ. Αργυρόπουλο
Β. Αλεξανδρής, Τελετή επιδόσεως Τιμητικού Τόμου στον Χριστόφορο Δ. Αργυρόπουλο* - Προσφώνηση
Σελίδα 1

Η. Αναγνωστόπουλος, Ο ποινικολόγος ως μαχητής της ελευθερίας
Σελίδα 3

Ν. Αλιβιζάτος, Το τεκμήριο αθωότητας και οι παράπλευρες συνέπειές του
Σελίδα 7

Π. Τσιρίδης, Τεκμήριο αθωότητας και η νέα Οδηγία της ΕΕ
Σελίδα 10

Π. Βασιλακόπουλος, Νομοθετικές παραβάσεις του τεκμηρίου αθωότητας
Σελίδα 15

Φ. Δωρής, Τεκμήριο αθωότητας και λαϊκός τιμωρητισμός - Προστασία στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου
Σελίδα 19

Β΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Λ. Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης, Ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία (ΜΕΡΟΣ Γ΄)
Σελίδα 22

Γ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νομοθετικό Δελτίο
Ι. Νόμοι
Σελίδα 38

ΙΙ. Προεδρικά Διατάγματα
Σελίδα 38

ΙΙΙ. Αποφάσεις
Σελίδα 39

Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ι. Ειδικό Μέρος
Ανθρωποκτονία με πρόθεση
ΑΠ 1226/2015 [Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Βρασμός ψυχικής ορμής - Μειωμένος καταλογισμός - Άμυνα - Κλοπή - Αιτιολογία - Αποδεικτικά μέσα]
Σελίδα 40

Απάτη
ΑΠ 196/2015 [Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας κατ’ εξακολούθηση - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης - Προσκόμιση πλαστού πτυχίου για πρόσληψη στο Δημόσιο - Αιτιολογία] (παρατ. Σ. Μπαλτάς)
Σελίδα 45

Ψευδής βεβαίωση
ΣυμβΠλημΑθ 3503/2016 [Κακουργηματική ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση - Ηθική αυτουργία - Οικοδομικές άδειες - Διαφωνία Ανακριτή/Εισαγγελέα]
Σελίδα 52

ΙΙ. Ποινική Δικονομία
Διακοπή δίκης
ΑΠ 1076/2015 [Προϋποθέσεις διακοπής δίκης στο Εφετείο - Έλλειψη αιτιολογίας - Απόλυτη ακυρότητα - Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου - Κώλυμα συνηγόρου υπεράσπισης]
Σελίδα 57

Έκδοση
ΣυμβΑΠ 1066/2015 [Έκδοση στις Δικαστικές Αρχές της ΠΓΔΜ - Έφεση απαράδεκτη - Παράνομη προώθηση λαθρομεταναστών]
Σελίδα 58

Επίδοση
ΑΠ 956/2015 [Επίδοση στον αντίκλητο - Διορισμός συνηγόρου - Θυροκόλληση - Έφεση εκπρόθεσμη - Έλλειψη αιτιολογίας]
Σελίδα 59

Αλλαγή μεσεγγυούχου
ΣυμβΕφΑιγαίου 52/2016 [Άρση κατάσχεσης - Αρμοδιότητα Δικαστικού Συμβουλίου - Δήμευση μεταφορικών μέσων - Αίτηση αλλαγής μεσεγγυούχου]
Σελίδα 61

Ακυρότητες προδικασίας
ΣυμβΠλημΑθ 3404/2016 [Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου - Υποχρεωτικότητα προκαταρκτικής εξέτασης - Προανάκριση μόνο προς λήψη απολογίας κατηγορουμένου - Ψευδορκία μάρτυρα - Συκοφαντική δυσφήμηση]
Σελίδα 66

Προκαταρκτική εξέταση
ΣυμβΠλημΝαυπλ 110/2016 [Υποχρέωση κλητεύσεως υπόπτου στην προκαταρκτική εξέταση - Ακυρότητες προδικασίας - Απόλυτη ακυρότητα - Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου]
Σελίδα 70

ΙΙΙ. Δίκαιο Εκτέλεσης της Ποινής
Μετατροπή ποινής
ΑΠ 1586/2016 [Μετατροπή ποινής κάθειρξης - Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης]
Σελίδα 72

Ειδικό θέμα: Κατ’ οίκον έκτιση ποινής
ΣυμβΕφΘεσ 776/2014 [Βούλευμα απορρίπτον αίτηση περί κατ’ οίκον έκτισης ποινής φυλάκισης - Συγχώνευση ποινών - Έφεση απαράδεκτη]
Σελίδα 73

ΣυμβΕφΘρακ 320/2016 [Βούλευμα απορρίπτον αίτηση περί κατ’ οίκον έκτισης ποινής - Απόλυση υπό όρο - Αναλογική εφαρμογή διατάξεων - Έφεση απαράδεκτη]
Σελίδα 74

ΤρΠλημΚαβ 2123/2015 [Προϋποθέσεις έκτισης ποινής κατ’ οίκον - Μετατροπή ποινής σε χρηματική - Αναστολή εκτέλεσης ποινής]
Σελίδα 78

ΣυμβΠλημΚαβ 65/2016 [Προϋποθέσεις έκτισης ποινής κατ’ οίκον - Μετατροπή ποινής σε χρηματική - Αναστολή εκτέλεσης ποινής]
Σελίδα 79

ΙV. Διατάξεις - Γνωμοδοτήσεις
Φωτογράφηση Κτηματικών Τόμων
ΓνωμΕισΑΠ 5/2016 [Τρόπος λήψης αντιγράφων των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται σε Κτηματολογικά Γραφεία - Φωτογράφηση στοιχείων]
Σελίδα 81

Αίτηση δίωξης
ΓνωμΕισΑΠ 6/2016 [Έννοια αίτησης δίωξης και διαφορά της από έγκληση - Άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς υποβολή αίτησης δίωξης]
Σελίδα 82

Νομιμοποίηση εσόδων
ΔιατΕισΕφΑθ 79/2016 [Φοροδιαφυγή - Μη απόδοση ΦΠΑ - Προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος - Προδικασία - Απόδειξη]
Σελίδα 83

Βασανιστήρια
ΔιατΕισΕφΘεσ 116/2016 [Βασανιστήρια από αστυνομικό κατά την εκτέλεση καθήκοντος - Απρόκλητη σωματική βλάβη- Ψευδής έγκληση - Παράβαση καθήκοντος]
Σελίδα 87

Ε΄ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αποφάσεις Αρείου Πάγου 251-357/2016
Σελίδα 97

ΣΤ΄ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύσεις στον Νομικό Τύπο (επιμ. Ε. Τρύφωνα)
Σελίδα 104

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Φαρσεδάκης Επιστημονική Εποπτεία: Ι. Μανωλεδάκης Διεύθυνση Σύνταξης: Λ. Μαργαρίτης Συντακτική Επιτροπή: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Α. Μαγγανάς, Λ. Μαργαρίτης, Α. Παπαδαμάκης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου


LATEST POSTSethemis legal studies

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά προγράμματα για νομικούς & δικηγόρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more