Νομολογία ΕΔΔΑ & Ποινικό Δίκαιο

April 30, 2017: ΕΔΔΑ : «Ο έλεγχος τραπεζικού λογαριασμού δικηγόρου παραβίασε το επαγγελματικό του απόρρητο.. (Sommer κατά Γερμανίας)»

Νομολογία ΕΔΔΑ


ΕΔΔΑ : «Ο έλεγχος τραπεζικού λογαριασμού δικηγόρου παραβίασε το επαγγελματικό του απόρρητο.. (Sommer κατά Γερμανίας)»

Στην παρούσα υπόθεση, ο δικηγόρος ποινικών υποθέσεων Ulrich Sommer, Γερμανός υπήκοος, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Νο. προσφυγής 73607/13), κατόπιν ελέγχου του επαγγελματικού του τραπεζικού λογαριασμού μετά από εντολή των Εισαγγελικών Αρχών, και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη πληροφόρησή του για τα μέτρα αυτά από την τράπεζα ή την Εισαγγελεία, αλλά μετά από δική του τυχαία ανακάλυψη.
Η εντολή των Γερμανικών Εισαγγελικών Αρχών και η επακόλουθη άρση του απορρήτου του επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω προσφέυγοντα έλαβε χώρα στα πλαίσια ποινικής δίωξης για οργανωμένη απάτη, για την οποία θεωρείτο ύποπτος, μεταξύ άλλων, και πελάτης του ανωτέρω δικηγόρου κου Ulrich Sommer.  Ο κος Sommer διαμαρτυρήθηκε  υποστηρίζοντας ότι οι Γερμανικές Αρχές είχαν, χωρίς αιτιολόγηση, συλλέξει, αποθηκεύσει και διαθέσει πληροφορίες σχετικά με τον επαγγελματικό του τραπεζικό λογαριασμό, αποκαλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και πληροφορίες των πελατών του.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι το μέτρο του ελέγχου του τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω ήταν δυσανάλογος. Ιδιαιτέρως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ακόλουθα : α) τα ελάχιστα προαπαιτούμενα που προβλέπει το εθνικό δίκαιο της χώρας για την επιβολή τέτοιων μέτρων, τα οποία συνίστανται σε απλή υποψία ποινικού αδικήματος, β) το ιδιαιτέρως ευρύ και αόριστο των αιτήσεων για πληροφορίες των Εισαγγελικών Αρχών, οι οποίες δεν προσδιόριζαν επακριβώς ποιο ήτο το αντικειμένου της επικείμενης άρσης απορρήτου, οι οποίες κάλυπταν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τον τραπεζικό λογαριασμό του κου Sommer και τις τραπεζικές του συναλλαγές, και περιορίζοντας το το αίτημα για άρση μόνο χρονικά γ) την επακόλουθη έκθεση και συνεχή αποθήκευση προσωπικών του πληροφοριών, καθως και το γεγονός ότι αυτές οι παρατυπίες δεν διορθώθηκαν ώστε να εναρμονιστούν με τις ενδεδειγμένες δικονομικές εγγυήσεις.
Το Δικαστήριο κατέληξε ομοφώνως ότι με τον έλεγχο που ασκήθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του ως άνω δικηγόρου, και τον τρόπο που αυτός διεξήχθη, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ήτοι προσβολή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Για το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μεταφορτώστε το αρχείο PDf από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Το Δικαστήριο κατέληξε ομοφώνως ότι με τον έλεγχο που ασκήθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του ως άνω δικηγόρου, και τον τρόπο που αυτός διεξήχθη, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, ήτοι προσβολή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.


LATEST POSTSethemis legal studies

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά προγράμματα για νομικούς & δικηγόρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more