Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / September 27, 2017: Δελτίο Τύπου: Ανοίγουμε νέες προοπτικές για τη Δικαιοσύνη και τους νέους Δικηγόρους

NewsRoom eΘέμις


Δελτίο Τύπου: Ανοίγουμε νέες προοπτικές για τη Δικαιοσύνη και τους νέους Δικηγόρους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Στα πλαίσια της πρότασης για την εισαγωγή του θεσμού “βοηθού δικαστή”, που καταθέσαμε ήδη δημοσίως κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του επικεφαλής μας, κου Δημήτρη Αναστασόπουλου για την προεδρία του ΔΣΑ, επεξεργαστήκαμε διάταξη νόμου, άμεσα υλοποιήσιμη, σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο με ειδικό νόμο, ο οποίος θα τροποποιήσει το νόμο 4129/2013, να αναθέτει, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθήκοντα κατασταλτικού ελεγκτή σε νέους δικηγόρους σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, Κλάδου δικαστικών υπαλλήλων-Βοηθών Ελεγκτών Κατασταλτικού Ελέγχου.

Η εισαγωγή του θεσμού των δικαστικών βοηθών με νομική παιδεία για την υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών (κατά το πρότυπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κρατών όπως, η Γαλλία, η Αγγλία, κ.α.) είναι ιδιαίτερα σημαντική και συντελεί στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη  απονομή της Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την πρότασή μας για την πρόσληψη δικηγόρων σε μόνιμες θέσεις δικαστικών βοηθών στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Δικαστήρια, που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων, για την υποστήριξη του έργου των δικαστών, τόσο επί διαδικαστικών ζητημάτων, όπως π.χ. ζητήματα παραδεκτού, όσο και επί ζητημάτων ουσίας, όπως νομική έρευνα σε θεωρία και νομολογία καθώς και σύνταξη σχεδίων απόφασης, καταθέσαμε πρόταση νόμου στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία ζητούμε την τροποποίηση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν. 4129/2013), με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της Ελλάδας, να προσλαμβάνει νέους δικηγόρους με καθήκοντα κατασταλτικού ελεγκτή.

Οι υπό ετήσιο έλεγχο δημόσιες διαχειρίσεις των ΝΠΔΔ, καθώς και των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων για το διατιθέμενο προς αυτά δημόσιο χρήμα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (κατασταλτικός έλεγχος δημοσίων δαπανών), ανέρχονται σε τεράστιο αριθμό και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Ελεγκτικό Συνέδριο δικαστικών υπαλλήλων δεν επαρκεί για ταχύ και τακτικό έλεγχο τούτων, ενόψει και του άρθρου 39 παρ. 3  του Κώδικα Νόμων του ΕλΣυν που επιτάσσει ολοκλήρωση του ελέγχου μέσα σε έξι μήνες, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος σε ορισμένα μόνο Νομικά Πρόσωπα που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.

Για τον ανωτέρω λόγο, καθίσταται επιτακτική η στελέχωση των Υπηρεσιών Επιτρόπων  με νέο και δυναμικό προσωπικό, αποτελούμενο από νέους νομικούς, το οποίο θα συμβάλλει στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών σχεδόν όλων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, που υπάγονται σύμφωνα με το νόμο στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδίως, δε, ενόψει της κατάργησης από 01/01/2017 του προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες του κράτους και από 01/01/2019 του προληπτικού ελέγχου στις δαπάνες των ΟΤΑ και των λοιπών νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Δημήτρης Χρ.Αναστασόπουλος
Υποψ.Πρόεδρος ΔΣΑ
«Ο Δικηγόρος
όλοι εμείς, μαζί!»

Καθίσταται επιτακτική η στελέχωση των Υπηρεσιών Επιτρόπων με νέο και δυναμικό προσωπικό, αποτελούμενο από νέους νομικούς, το οποίο θα συμβάλλει στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών σχεδόν όλων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων


LATEST POSTS




ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more