Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / June 09, 2017: Erasmus+ για ασκούμενους δικηγόρους

NewsRoom eΘέμις


Erasmus+ για ασκούμενους δικηγόρους

Ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κ. Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε γραπτή ερώτηση για τις δυνατότητες εφαρμογής της πρότασης της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.).

Η πρόταση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. αφορά τη συνεργασία των Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων, με αυτούς άλλων κρατών μελών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού.

Ο Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή με την ερώτησή του, να εξετάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος στο πλαίσιο του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους, μεταξύ των οποίων, η απόκτηση εμπειριών από διαφορετικά νομικά συστήματα και η βελτίωση των νομικών τους γνώσεων.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης ήταν το ακόλουθο :

 «Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, παρουσίασε πρόσφατα πρόταση για τη συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων και αυτών των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν ένα διάστημα άσκησης σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που απέχτησαν το πτυχίο τους.

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είχε πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους καθώς θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα, δημιουργώντας συγχρόνως τις κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της εφαρμογής του δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών. Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος μέσω του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων;
- Γνωρίζει η Επιτροπή αν υπάρχουν ήδη παρόμοια προγράμματα για δικηγόρους που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη;
- Πως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της ανωτέρω πρωτοβουλίας;
 »

 

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είχε πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους καθώς θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα...


LATEST POSTS
ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more