Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / May 22, 2017: «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»

NewsRoom eΘέμις


«Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 15-5-2017 και υπ’ αρ. 3/2017 Εγκυκλίου της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου, με συνταγματική κατοχύρωση, ιδίως με το άρθρο 24 παρ. 1 και 6, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον χαίρει προστασίας ως αυτοτελές αγαθό και αναγνωρίζεται η δεσπόζουσα θέση του. Η δε διατάραξη αυτής συνιστά προσβολή και επί του όλου δικαιώματος της προσωπικότητας με δυσμενείς και παράνομες επιδράσεις στα περιβαλλοντικά αγαθά. Ποινικά, οι προσβολές κατά του περιβάλλοντος ρυθμίζονται με τους νόμους 1650/1986, 743/70, 4042/2012 και τις οδηγίες 2008/99 Εισ. 2008/98/ΕΚ ενώ παράλληλα προβλέπονται και αστικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο παρελθόν με προηγηθείσες εγκυκλίους (9/2007, 5/2013, 6/2013, 7/2013 και 8/2013), έχει ζητήσει την εγρήγορση και την άμεση παρέμβασή των εισαγγελικών αρχών όταν προσβάλλεται το περιβάλλον. Ενόψει της θερινής περιόδου που οι προσβολές, αυτές, από πυρκαϊές, απόρριψη λυμάτων, εκπομπή ρύπων κ.λπ εμφανίζουν ένταση, υπενθυμίζεται η υποχρέωση τήρησης των εγκυκλίων αυτών και παρακαλείται το αυτονόητο, αδιάλειπτο ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών στην πρόληψη και τον κολασμό αξιοποίνων πράξεων κατά του περιβάλλοντος.


Οι υπαίτιοι, των αυτοφώρων εγκλημάτων, θα πρέπει να συλλαμβάνονται, και στην περίπτωση των πλημμελημάτων να παραπέμπονται κατά την διαδικασία των άρθρων 417 επομ., συντρεχόντων βεβαίως των νομίμων όρων.

Για ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η νέα εγκύκλιος, ενόψει της θερινής περιόδου οπότε και οι προσβολές κατά του περιβάλλοντος από πυρκαϊές, απόρριψη λυμάτων και εκπομπή ρύπων εντείνονται, τονίζει την ανάγκη εγρήγορσης και άμεσης παρέμβασης των εισαγγελικών αρχών όταν εντοπίζονται σχετικές παραβάσεις.


LATEST POSTS
ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more