Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ / April 07, 2017: Εφαρμογή δασικής νομοθεσίας σε κοινόχρηστους χώρους

NewsRoom eΘέμις


Εφαρμογή δασικής νομοθεσίας σε κοινόχρηστους χώρους

Κατόπιν του υπ’ αρ. 131936/5760/27.10.15 εγγράφου ερωτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα δασικά εδάφη και προστασίας αστικών χώρων πρασίνου εκδόθηκε η υπ’ αρ. 69/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αφορούσα την νομική αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση την προστασία από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας των κοινόχρηστων χώρων που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως πάρκα” ή “άλση”, ως “κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως “αστικό πράσινο” αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα.

Απο την επισκόπηση της νομολογίας όπως αυτή ερμηνεύει τις παρατεθείσες και από την ερωτώσα υπηρεσία διατάξεις προκύπτει ότι κρίσιμο στοιχείο για την εξαιρετική εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας σε εντός σχεδίου εκτάσεις, που δεν χαρακτηρίζονται από το σχέδιο ως άλση ή πάρκα ή κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, αποτελεί ο χαρακτήρας της εκτάσεως κατά το χρόνο ένταξής της στο σχέδιο πόλεως είτε η ένταξη αυτή γίνεται χάριν αναγκών του πολεοδομικού σχεδιασμού είτε όχι.

Επί του τεθέντος ερωτήματος, λοιπόν, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’) γνωμοδότησε ομοφώνως, με την υπ’ αρ. 69/2017 Γνωμοδότησή του, ως εξής : « Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή “άλση”, ως “κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως “αστικό πράσινο” ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν “εν τοις πράγμασι” τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους ως “πάρκα” ή “άλση”, αντιμετωπίζονται ως τέτοια και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφ’ όσον η σχετική διαπίστωση του ανωτέρω χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία ανάγεται στον χρόνο ένταξής τους στο οικείο σχέδιο. »

το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ’) γνωμοδότησε ομοφώνως, με την υπ’ αρ. 69/2017 Γνωμοδότησή του, ως εξής : « Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως “πάρκα” ή “άλση”, ως “κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου” ή γενικότερα ως “αστικό πράσινο” ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν “εν τοις πράγμασι” τέτοιο χαρακτήρα...


LATEST POSTS
ethemis

Δίκαιο     Πληροφορικής

Διαδίκτυο, Προσωπικά Δεδομένα, Διαδικτυακή Εγκληματικότητα και Νομικά Ζητήματα στον Κυβερνοχώρο

View more
ethemis map

Ποινικό     Δίκαιο

Πρακτικά και Θεωρητικά Ζητήματα Ποινικού Δικαίου, Αρθρογραφία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Εκδηλώσεις

View more
ethemis

Δημόσιο     Διεθνές     Δίκαιο

Παρουσίαση και ανάλυση νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων σε ζητήματα διεθνούς δικαίου

View more
ethemis map

Δημόσιο            Δίκαιο

Φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και το Διοικητικό δίκαιο

View more
ethemis map

Δίκαιο     Αλλοδαπών

Ζητήματα Mεταναστευτικού και Προσφυγικού δικαίου, Νομολογία, Νομοθεσία, Ειδησεογραφία

View more
ethemis

 

Νομική Επικαιρότητα και Ειδησεογραφία, Ελληνική και Διεθνής

View more
ethemis map

Ψηφιακό             Αποθετήριο

Aναζητήστε τις δημοσιεύσεις του παλαιού ethemis.gr 2011-2015

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους Aνεξάρτητους Φορείς

View more
ethemis map

Δικηγορικοί            Σύλλογοι

Νέα και Χάρτης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

View more